Saura es fixa com a objectiu prioritari l'aprovació de la Llei del Sistema de Policia PDF  | Imprimir |  E-mail
dijous, 06 desembre de 2007
Redacció │ Barcelona

En el transcurs de la inauguració de la nova comissaria dels mossos d'esquadra a Sabadell, el conseller d'Interior va afirmar que els dos gran reptes del Departament per al 2008 son completar el desplegament de la policia de la Generalitat i aprovar la Llei del Sistema. A banda, la posada en funcionament del 112 com a telèfon únic suposarà l'altre gran projecte.

En paraules del conseller es tractarà de completar el sistema amb el desplegament definitiu -tot i que es reforçarà amb 3000 agents addicionals fins arribar als 18252 efectius- i la delimitació funcional de les competències de la policia local respecte dels autonòmics. El darrer esborrany, d'aprovar-se, pot desencadenar diferents escenaris simultanis:

  • Coexistència de policia local i mossos (situació per defecte que es planteja)
  • Absorció del cos de policia local per acord del Ple Municipal, amb auditoria prèvia i conveni amb el Departament d'Interior. Desapareix la limitació de població màxima.
  • Assumpció per grans policies locals de funcions pròpies de la policia autonòmica, previ conveni i règim especial Barcelona, per Llei de Grans Ciutats, Carta Municipal i altres lleis aplicables.
< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page