El personal facultatiu i tècnic del cos de CME tindrà representació al Consell de la Policia PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 02 octubre de 2007
Redacció │ Barcelona

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui demanar a la mesa del Parlament de Catalunya la tramitació pel procediment d’urgència del Projecte de llei de modificació de la llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, en relació amb el personal facultatiu i tècnic del cos. L’objectiu d’aquest projecte de llei és la modificació de l’actual règim que afecta els/les facultatius/ves i tècnics/ques integrants del cos de mossos, com a personal de suport a la funció policial, mitjançant la creació de dues noves categories: la facultativa i la tècnica.

Aquesta modificació permet que aquest personal funcionari pugui exercir els seus drets sindicals amb l’elecció d’una representació al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra, com a òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos, ja que actualment, en no estar correctament identificada la seva pertinença a cap escala del cos, no poden disposar de cap representació específica ni poden exercir el seu dret de vot en les eleccions a l’òrgan de representació esmentat.

Es tracta que aquests funcionaris públics del cos policial no es vegin privats d'un dret vinculat amb les llibertats sindicals i de representació, limitació que cada vegada afecta a un nombre major de funcionaris, atès el creixement del nombre de llocs de facultatius i tècnics proporcional a l'increment de les dotacions del cos de Mossos d'Esquadra.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow El personal facultatiu i tècnic del cos de CME tindrà representació al Consell de la Policia
Go to top of page