Reestructuració de la DGP i nomenaments dels nous càrrecs als Mossos PDF  | Imprimir |  E-mail
dijous, 19 juliol de 2007
Redacció │ Barcelona

ImageL'objectiu d'aquesta reestructuració és modernitzar l'estructura del cos i equiparar-la a la majoria de policies europees, segons Interior. En el nou organigrama s'estableix una divisió clara entre l'àmbit policial més operatiu i el d'organització, planificació i anàlisi. A més, s'aposta per un nou model d'investigació i per la creació d'unitats específiques de proximitat i atenció al ciutadà a cada regió policial.
  • Josep Milan es confirma com a Subdirector Operatiu i màxim responsable jeràrquic al cos. D'aquesta subdirecció dependran la CG Territorial, la CG Investigació Criminal i la CG Recursos Operatius, de nova creació.
  • Model d'investigació centralitzat i creació de les Àrees Central d'Investigació de Persones (Homicidis, agressions sexuals i prostitució), d'Investigació del Patrimoni i la de Crim Organitzat.
  • Les ARI es converteixen en les Àrees Territorials d'Investigació, amb dependència de la unitat central en comptes de la regional com passava fins ara.
  • La Comissaria General Tècnica serà la de Planificació i Organització, depenent del Director General.
  • Dualitat en la gestió del territori: Àmbit metropolità i la resta.


Image

Nota de premsa de l'Àrea de Comunicació de CME

La proposta de reestructuració de la Direcció General de la Policia (DGP) que fa el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació comporta nombrosos canvis. La principal novetat és la divisió que es fa efectiva entre l'àmbit policial més operatiu i el d'organització, planificació i anàlisi. Quant a la seguretat ciutadana, on es manté el model de proximitat que caracteritza al cos, es vol homogeneïtzar l'atenció al ciutadà, la policia comunitària i la lluita contra la violència masclista.

El comandament operatiu del cos l'ostentarà la Subdirecció Operativa de la Policia, al capdavant de la qual hi haurà el comissari Josep Milan. D'aquesta Subdirecció dependran tres Comissaries Generals: la d'Investigació Criminal, la Territorial i la de Recursos Operatius, aquesta última de nova creació. La Comissaria General de Planificació i Organització (l'antiga Comissaria General Tècnica), la Divisió d'Informació i la Divisió d'Afers Interns dependran directament del director general.

La Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC) estarà comandada pel comissari Antoni Permanyer, fins ara cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC). Amb la nova estructura, el model d'investigació passa a ser més centralitzat i, així, podrà traspassar més fàcilment les fronteres de les regions policials en què els Mossos d'Esquadra han dividit el territori nacional.

A tot això, la CGIC potencia les seves responsabilitats en la lluita contra el crim organitzat i hi suma, com a funció principal, la persecució de la delinqüència especialitzada ordinària. Això suposarà, per tant, una major unitat d'acció i l'actuació a partir d'una visió global de país en aquells fets que més alarmen el ciutadà (com ho són els robatoris als domicilis o els grups organitzats que cometen petits delictes), però també en d'altres com les agressions sexuals o els homicidis. Per analitzar la casuística i buscar possibles connexions en fets succeïts en diferents punts del territori, es crea l'Àrea Tècnica d'Investigació.

A més, dins la mateixa CGIC i sota la direcció de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), es creen també l'Àrea Central d'Investigació Persones (que tractarà bàsicament homicidis, agressions sexuals i prostitució), la d'Investigació Patrimoni (robatoris amb força, atracaments i delictes econòmics, principalment) i la de Crim Organitzat, que donaran una visió de conjunt de tot el territori, de cada problemàtica delinqüencial, i serviran per buscar, quan sigui necessari, respostes a nivell nacional.

Per això, les àrees regionals d'Investigació deixen de dependre de cada regió policial i passen a anomenar-se àrees territorials d'Investigació, sota el comandament directe de la DIC. L'objectiu és afavorir la possibilitat de compartir recursos i informació, millorar la coordinació i, en definitiva, incrementar l'efectivitat davant una delinqüència cada cop més itinerant i professionalitzada.

Aquesta nova estructura pel que fa a investigació es feia cada cop més necessària a mida que el desplegament de la Policia de la Generalitat ha anat avançant i ja està gairebé a punt de completar-se.

Al capdavant de la Comissaria General Territorial hi haurà el comissari Manel Castellví, que estarà assistit per dos comissaris més, David Piqué i Joaquim Belenguer, coordinadors de les regions policials metropolitanes i no metropolitanes, respectivament. Aquesta comissaria general agruparà estrictament la policia territorial i serà la que marcarà les directrius d'actuació en matèria de seguretat ciutadana, patrullatge de proximitat, policia administrativa i trànsit.

El comandament de la Regió Policial Metropolitana Nord que ocupava el comissari Castellví serà per al comissari Joan Carles Molinero, fins ara sotscap de la CGIC. A la Regió Policial Girona, en substitució del comissari Belenguer, hi haurà l'intendent Joaquim Bayarri, que estava fent tasques de coordinació de regions metropolitanes. L'altre coordinador que deixa el seu lloc, el de les regions no metropolitanes, l'intendent Jaume Giner, passarà a comandar la nova Regió Policial Camp de Tarragona, que s'obre l'u de novembre d'enguany i que es complementarà al novembre del 2008.

El comissari Joan Miquel Capell i l'intendent Ferran Lòpez es mantenen com a caps de les regions policials metropolitanes Barcelona i Metropolitana Sud, respectivament, així com els intendents Xavier Monclús i Miquel Esquius, a les regions policials Ponent i Central. A la Regió Policial Pirineu Occidental també continua l'intendent Ramon Calsina.

Cada Regió Policial disposarà, com fins ara, d'una Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), d'una Àrea Regional de Trànsit (ART) i de les noves Unitats Regionals de Policia Administrativa i Unitats Regionals de Proximitat i Atenció al Ciutadà. Cada Àrea Bàsica Policial (ABP), les conegudes popularment com a comissaries, dependrà també directament de la seva regió.

La nova Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO) deriva de l'antiga divisió del mateix nom (DRO) i estarà dirigida pell comissari Joan F. Martínez Roma, fins ara cap de la CGIC. En formaran part l'Àrea de Brigada Mòbil i l'Àrea del Grup Especial d'Intervenció (GEI), agrupades en la nova Divisió d'Intervenció; l'Àrea de Tedax, l'Àrea Central de Suport Operatiu i l'Àrea Penitenciària, dins la Divisió de Suport Operatiu; l'Àrea d'Escortes i l'Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius. Aquesta última es crea amb la intenció de planificar la seguretat de grans esdeveniments i per donar suport a la resta del cos en aquesta matèria. La nova CGRO suposarà un reforçament en l'aplicació dels procediments i els mitjans especialitzats en seguretat ciutadana.

La Comissaria General Tècnica evoluciona fins a convertir-se en la Comissaria General de Planificació i Organització (CGPO). Comandada des de principis d'any pel comissari Emili Quevedo, tindrà les funcions d'estructurar adequadament el cos, d'examinar la qualitat del procés policial, de planificar i definir tot allò que faci falta a nivell material, tècnic i humà i de gestionar els sistemes d'informació policial. Tot i que la seva estructura queda reduïda, incorpora una nova Divisió de Planificació, Qualitat i Ordenació Professional.

En general, pel fet que la CGPO, la Divisió d'Informació i la Divisió d'Afers Interns passen a dependre directament del director general, es pot dir que l'estructura policial passa a ser més plana que abans. També dependran del Director General de la Policia, Rafael Olmos, la Subdirecció General d'Administració i Serveis, la Subdirecció General de Recursos Humans, l'Àrea de Comunicació (l'antiga Oficina del Portaveu) i la de Protocol, així com el Servei d'Assessorament Jurídic.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page