221 aspirants per les 28 places d'Inspector de mossos PDF  | Imprimir |  E-mail
dijous, 19 juliol de 2007
Redacció │ Barcelona

ImageJa s’ha publicat el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos que s’han presentat al concurs oposició lliure que el Departament d’Interior va convocar el passat 16 de juny de 2007 per tal de cobrir 28 places d’inspector. De les 231 sol·licituds rebudes, 10 han estat rebutjades perquè no complien els requisits exigits en les bases de la convocatòria. Entre els que aspiren a ser Inspectors hi ha caps de policia local i cinc mossos de la 18ª i 19 promoció.

Del total de 231 sol·licituds, 105 corresponen a sots-inspectors del cos que promocionen internament per guanyar plaça, i la resta són candidats que opten a les 14 places inicials per via externa. Cas de no cobrir-se el 50% de les places s'oferiran a la resta d'aspirants. Dels 116 aspirants que opten al torn lliure, 22 procedeixen d'altres policies locals -entre ellsalgun cap de policia local. Pel que fa als mossos participants al procés sel.lectiu amb categories inferiors a la de sots-inspector, la majoria son professionals amb llarga trajectòria al cos, tot i que es compten fins a 5 aspirants a Inspector de la 18ª i 19ª promoció.

Les proves

El concurs valora l'antiguitat en tasques de comandament a cossos policials, estudis superiors als exigits a la convocatòria i nivell de català. No es valoren en canvi el coneixement d'idiomes estrangers. A la oposició els aspirants han de realitzar un examen tipus test sobre el temari previst, prova de català, físiques, psicotècniques i una prova situacional per valorar l'aspirant en el rol de direcció i gestió corresponent a un Inspector.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page