Nou impuls en la consecució del sistema de seguretat de Catalunya amb l'Institut i el 112 PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 17 juliol de 2007
Redacció │ Barcelona

El Ple del Parlament que comença dimecres, 18 de juliol, farà el debat i la votació finals dels projectes de llei de l’Institut de Seguretat de Catalunya i de regulació del servei públic d’atenció de trucades d’urgència i de creació de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya. La seguretat pública serà la gran protagonista del darrer ple de l’actual període de sessions.

Institut de Seguretat de Catalunya

El primer Projecte de llei que es debatrà i votarà és el de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya, que arriba al Ple amb 37 esmenes, 23 de les quals presentades pel PPC, 9 per CiU i 5 pel Grup Mixt.

El Projecte de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya (ISC), que serà presentat pel diputat Jaume Bosch (ICV-EUiA) com a relator de la Comissió i la Ponència, té per objectiu unificar, en aquesta nova entitat autònoma que dependrà del Departament d’Interior, els serveis de l’Escola de Policia de Catalunya i de l’Escola de Bombers i de Seguretat Civil de Catalunya, situades a Mollet del Vallès. Unificant-los es pretén crear un únic centre de formació i recerca per adquirir les qualificacions i competències professionals en l’àmbit de la seguretat i la protecció civil, i promoure l’estudi i la recerca en aquest l’àmbit.

L’Institut tindrà un consell assessor, el Consell Pedagògic i Científic, de naturalesa consultiva, que farà propostes relatives a l’elaboració i l’aplicació dels programes i les activitats docents i de recerca que es duguin a terme. El Consell haurà de fer informes sobre el Pla director de formació del personal del sistema de seguretat de Catalunya, sobre el Pla anual d’activitat de l’Institut en matèria de formació i recerca, i sobre els plans d’estudi que imparteixi, a més d’analitzar el funcionament acadèmic i la qualitat de la formació de l’Institut.

Regulació del telèfon d’urgències 112

El segon Projecte de llei que se sotmetrà al debat final és el de regulació del servei públic d’atenció de trucades d’urgència i de creació de l’entitat de dret públic d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 Catalunya. El projecte arriba al Ple amb 14 esmenes, 9 del PPC i 5 del Grup Mixt.

Aquest Projecte, que serà presentat pel relator de la Comissió i la Ponència, Jordi Miralles (ICV-EUiA), estableix la implantació definitiva del telèfon 112 com un servei universal, gratuït, permanent i únic per a tot l’àmbit europeu, i a Catalunya de competència exclusiva de la Generalitat. El 112 funciona a Catalunya des de l’1 de febrer de 1999, però fins ara es mantenen actius la resta de números d’emergència que, amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, aniran migrant cap al 112.

La Llei crea el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya, tindrà un pressupost propi i podrà organitzar activitats i serveis, i establir delegacions territorials en diferents localitats catalanes amb l’objectiu de millorar l’operativitat del servei. La finalitat de la Llei és oferir una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada quan es rebin trucades des de territori català en cas d’urgències sanitàries, extinció d’incendis i salvaments, seguretat ciutadana i protecció civil.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page