Miami-Dade avalua l'autocontrol dels aspirants en simulació abans d'enviar-los a l'Acadèmia PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 19 juny de 2007
Redacció │ Barcelona

La crisi de vocacions vàlides per a ser agent de l'autoritat no només passa a Catalunya, sinó que també s' està donant a altres països. En una visita recent a la policia metropolitana de Miami-Dade, el principal responsable de selecció explicava que es van presentar 5400 persones per 200 places, i que finalment només han pogut enviar 144 persones a l'Acadèmia, i ja preveuen que almenys un 25% no la superarà. D'altra banda, la valoració de tècniques d'autocontrol als aspirants nordamericans es realitza en un primer moment abans d'ingressar a l'Escola de Policia. Justament a Catalunya gran part dels suspesos durant el curs a l'Escola de Policia son deguts a mancances de l'aspirant en aquest àmbit.

Al procés selectiu de Miami-Dade Police Department destaca la prova del polígraf i la simulació -que es fa ja en el procés selectiu, a diferència de Catalunya. La prova de simulació persegueix comprovar les habilitats socials i d'interacció de l'agent, la capacitat de control de violència i no es valoren els coneixements de procediment policial. “Es tracta senzillament de veure si els aspirants tenen sentit comú, però per desgràcia molts dels que es presenten no superen la prova”, en paraules de Flavio Quiroz, Sergent responsable de selecció.

El procés selectiu no és una oposició

La gran diferència però, es que no es tracta d'una oposició, sinó d'una valoració de si ets apte o no per a la funció policial. “Competeixes amb tu mateix, es valora si tu ets apte per ser policia, no si ets millor que un altre” afirma el Sergent Quiroz. En cas de ser declarat apte, tant aviat com hi hagi vacant s'ingressa a l'Escola de Policia del Comtat per a una formació paramilitar de 9 mesos. El règim militar no obeïx a que després la organització funcioni com un exèrcit però “s'ha considerat convenient per reforçar els valors d'integritat, respecte i jerarquia en la organització” segons els responsables de l'escola.

Per accedir al cos metropolità de Miami cal omptar amb el Batxillerat completat. En total, la “sol·licitud” per convertir-se en policia que no oposició, consisteix en les següents proves:

  • Test d'habilitats bàsiques (raonament, llanguatge i coneixements)
  • Simulació d'autocontrol
  • Prova del polígraf
  • Verificació d'antecedents i mèrits aportats
  • Revisió mèdica
  • Prova psicotècnica


< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow Miami-Dade avalua l'autocontrol dels aspirants en simulació abans d'enviar-los a l'Acadèmia
Go to top of page