Més dies de lliure disposició amb l'EBEP PDF  | Imprimir |  E-mail
diumenge, 20 maig de 2007
Redacció │ Barcelona

ImageAmb l'entrada en vigor de l'Estatuto Básico del Empleado Público aquells treballadors/ores que tinguin 6 o més triennis podran gaudir de més dies de lliure disposició. D'acord amb l'antiguitat acreditada cada treballador pot disposar cada any de dies addicionals de lliure disposició, addicionals als que ja s'estableixin per conveni.

“ESTATUTO BASICO DEL EMPLEADO PUBLICO”
l’article 48.2
2. Además de los días de libre disposición establecidos por cada
Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute
de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio,
incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a
partir del octavo.


  • Personal amb 6 trienis..........................................2 dies
  • Personal amb 7 trienis..........................................2 dies
  • Personal amb 8 trienis..........................................3 dies
  • Personal amb 9 trienis..........................................4 dies
  • Personal amb 10 trienis..........................................5 dies
  • Personal amb 11 trienis..........................................6 dies
  • Personal amb 12 trienis..........................................7 dies
  • Personal amb 13 trienis..........................................8 dies
  • Personal amb 14 trienis..........................................9 dies
  • Personal amb 15 trienis........................................10 dies


CCOO de Barcelona ha elaborat una instància model per sol·licitar aquests dies:

A LA DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

En................................................................................................... amb DNI núm......................... funcionari/ária treballador/a laboral d’aquest ajuntament i que presta servei

D’acord l’article 48.2 del “Estatuto Básico del Empleado Público” llei 7/2007, de 12 de abril (en vigor el 14 de maig de 2007)

2. Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

Fent ús de aquest dret “dia de lliure disposició “ sol·licito lliurar el proper ....... de .............. de 2007, a compte dels .......dies que em corresponen, tenint en compte que la meva antiguitat es de ........triennis reconeguts.

Barcelona a .............de ..........................de 2007< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page