L'amenaça de la grip aviària. Estem preparats? PDF  | Imprimir |  E-mail
diumenge, 13 maig de 2007
Redacció │ Barcelona

ImageLa Grip Aviàriar pot haver caigut de les agendes mediàtiques, però en cap cas es pot considerar que l'amenaça hagi passat. Cas de desenvolupar-se una pandèmia, la policia i l'exèrcit seran responsables d'executar plans de contingència per limitar el moviment de les persones, alteracions de l'ordre públic, i assegurar la custòdia, distribució i transport de 1.8 milions de vacunes que ha comprat la Generalitat de Catalunya.

Les aus de corral continuen morint-se igual amb H5N1, i els casos en humans s'han estès a Egipte, Laos i Cambodja. El front de guerra contra l'enfermetat continua a Indonèsia, que fins ara registrat ja més de 75 morts, 18 dels quals en el primer trimestre d'aquest any. En total s'han donat 291 casos al món, amb un índex de mortalitat del 60%.

l'Impacte en la policia de Catalunya

Inclou, entre d'altres:
 • L'elaboració de plans per aïllar brots localitzats de contagi.
 • La protecció de centres d'emmagatzematge de medicaments, plantes de producció, hospitals, CAPs, edificis oficials i altres instal·lacions neuràlgiques.
 • Promoure amb el Departament de Salut un protocol per a casos de Quarantena forçada. Els plans de la OMS preveuen la possibilitat d'obligar a la quarantena als propis domicilis. Quina hauria de ser l'actuació de la policia en cas d'incompliment ? Quines mesures de força s'admetrien o es podrien aplicar garantint la no transmissió als agents de policia ...
 • L'adquisició de material de protecció activa i passiva, i material de control de grans masses.
 • Plans de recursos humans. En les primeres onades virals de la pandèmia, entre el 13% i 26% dels integrants de la policia de Catalunya poden resultar malalts, fet que podria suposar que s'organitzi el servei en torns de 12 hores diàries, que els policies en tasques no policials siguin destinats a tasques de seguretat ciutadana i l' ús dels aspirants a policia, cas que la pandèmia s'origini mentre es realitza el curs.


Plans i legislació sectorial vigent

H5N1

La grip aviària és una malaltia contagiosa en animals causada per virus que normalment afecten aus i, menys habitualment, porcs. Són virus que no solen passar d'una espècie animal a una altra, però, en rares ocasions, poden creuar aquesta barrera d'espècie i infectar els humans.

La persistència i la dispersió del virus H5N1 en poblacions d'aviram suposen dos riscos principals per a la salut humana: El primer és el risc que la infecció en aus passi a humans i doni lloc a una malaltia greu. La malaltia acostuma a presentar-se com una pneumònia vírica, on la fallida multiorgànica sol ser habitual. En el brot actual, més del 50% dels afectats han mort. El segon risc, encara més greu, és que el virus -si es donen prou oportunitats- pugui canviar a una forma encara més infecciosa que es pugui transmetre de persona a persona i amb una gran facilitat. Això és el que podria donar lloc a la tan temuda pandèmia de la grip.

Què hem de fer si trobem un au salvatge morta?

El govern ha habilitat per a la població (comunicat de premsa del 16 de febrer) el telèfon 93 5617000 per comunicar la trobada d'aus salvatges mortes o aparentment malaltes on els informaran del que han de fer. Per a més informació els ciutadans es poden posar també en contacte amb el telèfon d'informació sanitària Sanitat Respon (902 111 444).

Pel que fa a les aus de corral les comunicacions s'han d'efectuar als Serveis Veterinaris Oficials de les oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

En el cas d'aus urbanes, bàsicament els coloms urbans, heu d'avisar el vostre ajuntament, tot i que en la situació epidemio lògica actual no es consideren de risc.

Pandèmia

Cada vint o trenta anys sol aparèixer una pandèmia de grip a nivell mundial. Tot i que això no sempre és regular, la darrera pandèmia es va produir només deu anys després de l'anterior (1957 i 1968, ambdues molt menys virulentes que la de 1918). És un procés cíclic que es produeix quan apareix un subtipus de virus de la grip diferent del que circula habitualment, infecta els humans i els causa malaltia, i es transmet fàcilment.

El virus H5N1 és un virus nou, que ha donat lloc a infecció en humans i ha causat una malaltia greu, amb una elevada mortalitat, però de moment no es transmet de persona a persona. El risc que això passi és possible mentre apareguin casos de malaltia en humans. I que hi hagi malaltia en humans depèn del fet que el virus segueixi circulant en aus, situació que de moment sembla que pot durar anys. Ara per ara, no es pot predir quan es produirà aquest canvi en el virus que facilitaria la transmissió de persona a persona, ni tan sols se sap si arribarà a passar.

Fases pandèmiques (d'acord amb la Organització Mundial de la Salut )

Actualment ens trobem en la Fase 3.

Període interpandèmies:

 • Fase 1

  No apareixen nous subtipus de virus en humans .
 • Fase 2 Virus de la grip en circulació en animals i en risc per a les persones

  Període d'alerta de pandèmia

 • Fase 3 Infeccions a Humans amb nous subtipus, sense transmissió interhumana, tot i que la infecció sigui possible en un contacte proper.

 • Fase 4

  Focus d'infecció reduïts localitzats, amb transmissió interhumana.

 • Fase 5

  Focus d'infecció majors localitzats, amb transmissió interhumana.

  Període de Pandèmia

 • Fase 6

  Pandèmia: Increment sostingut de transmissions de la grip home-home i afectació del conjunt de la població humana.

  Distribució dels medicaments

  Existeixen dos fàrmacs que poden reduir la gravetat i la duració de la malaltia. La seva eficàcia depèn de la rapidesa en la seva administració durant les 48 hores després de l'inici de la simptomatologia. Catalunya disposa de 1.300.000 tractaments per a la població; aquesta quantitat permetrà atendre, a més, el personal de risc, com ara sanitaris, cossos de seguretat, persones exposades al primer focus d'infecció, i l'entorn dels possibles afectats per tal de controlar-ne al màxim l'expansió i donar el temps necessari a la producció de vacunes.

  Image

  Imatge: aldarulls en un poble indonesi en que crea una àrea de quarentenna. La població vol fugir del lloc.

 • < Anterior   Següent >
  webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow L'amenaça de la grip aviària. Estem preparats?
  Go to top of page