Els pares de nens nascuts a partir d'avui ja poden demanar permisos de paternitat de 15 dies PDF  | Imprimir |  E-mail
dissabte, 24 març de 2007
Agències

Els pares de nens nascuts a partir d'avui disfrutaran de l'ampliació de drets que contempla la llei d'igualtat, com el permís de paternitat de 15 dies, reduccions de jornada laboral, acumulació del permís de lactància o cobrament d'un subsidi de desocupació.

Després de la seva publicació al BOE, la llei d'igualtat efectiva de dones i homes entra en vigor avui, encara que serà a partir de dilluns quan els beneficiaris podran presentar les seves sol·licituds davant l'Administració, uns impresos que ja es poden obtenir a la web de la Seguretat Social (www.seg-social.es).

Un mes d'aquí a sis anys

Junt amb el permís de paternitat de 15 dies --que serà d'un mes en el termini de sis anys--, que el pare podrà agafar durant les 16 setmanes de la baixa de maternitat o immediatament després, la norma estableix una ampliació de dues setmanes del de maternitat en el cas d'un fill discapacitat i el dret d'acumular les hores de lactància --períodes dels quals es podrà beneficiar qualsevol dels dos progenitors.

A més, les mares de nens prematurs comptaran amb permís de maternitat tants dies com el nen estigui hospitalitzat fins a un màxim de 13 setmanes. Una altra de les novetats és que les dones menors de 21 anys que donin a llum tindran dret a un subsidi durant 42 dies, sempre que estiguin donades d'alta a la Seguretat Social i encara que no hagin cotitzat amb anterioritat.

Reducció de jornada

En el cas que la mare tingui entre 21 i 26 anys, es fixa el mateix subsidi (equivalent a l'indicador públic de renda d'efectes públics), si han cotitzat 90 dies en els set anys immediatament anteriors al part o 180 dies en tota la seva vida laboral. Les treballadores autònomes queden exemptes del pagament de les quotes a la Seguretat Social durant les 16 setmanes de baixa per maternitat i tampoc hauran de pagar les del substitut que ocupi el seu lloc.

La norma permet reduir la jornada, entre una vuitena part i la meitat, per cuidar menors de 8 anys (fins ara eren 6 anys) o de persones amb discapacitat, amplia d'un a dos anys l'excedència per cuidar un familiar i rebaixa a quatre mesos la durada mínima de l'excedència voluntària.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow Els pares de nens nascuts a partir d'avui ja poden demanar permisos de paternitat de 15 dies
Go to top of page