Compromís del govern pel passi dels mossos del nivell D al C PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 09 juny de 2004
Compromís del govern pel passi dels mossos del nivell D al C

Redacció Web policial (Barelona).- Segons ha trascendit del Consell de Policia celebrat avui a Barcelona, el govern de la Generalitat s'ha compromés a esmenar la Llei d'Acompanyament del 2004, per fer efectiu el canvi de grup de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra. Amb aquest canvi de grup s'assolirà la que ha estat una de les grans reivindicacions del sindicats de Mossos dels darrers anys. A diferència d'altres passis fets en altres cossos, aquest canvi ha suposat un augment retributiu aproximat de 1600 euros als mossos. Pel que fa a les policies locals sembla ser que el passi al grup C restarà subjecte a l'aprovació de la Llei de Policia de Catalunya, text refós de les Lleis 16/1991 de coordinació de policies locals i de la 10/1994 de la Policia de la Generalitat, que en terminis de Interior preveuen tenir enllestit un esborrany avançat de cara a la tardor d'aquest any.

Règim Interior

Dins de l'ordre del dia de la reunió hi constaven comentar expedients disciplinaris per incompatibilitats i un cas de maltractament, la discussió dels quals s'ha ajornat ja que en paraules de l'administració se'n vol fer una revisió detallada dels mateixos. Es desconeix si aquesta revisió obeix a certa desconfiança envers els seus instructors, vistos els procediments il.legals utilitzats en el cas de Roses per part d'Afers Interns, i que han estat recollits a la sentència absolutòria.

Des de la Direcció General de Seguretat Ciutadana s'ha informat de la voluntat de regular tots els temes relatius a les Armes mitjançant una Instrucció del Cos, com a base d'un futur reglament semblant al de les Policies Locales. Es perveu que aquest regularà els procediments i supòsits de retirada d'armes, carencia de pràctiques de tir, reposicions i un pla per la construcció de galeries de tir a ABPs.

Convocatòria de 112 places

En aquesta mateixa reunió s'ha informat de la propera convocatòria de 112 places per a membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, entenent exclusivament Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil, amb l'exclusió explícita dels membres de les policies locals de Catalunya. L'oposoció constarà de 50 preguntes tipus test, una prova pel nivell B de català, Revisió médica, prova psicotècnica, entrevista personal i un curs d'adaptació de 8 setmanes a EPC.
< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page