Tura confirma la coexistència de mossos i locals en el Sistema de Seguretat Pública PDF  | Imprimir |  E-mail
dilluns, 29 març de 2004
ImageSota el títol “La Seguretat, factor de llibertat i progrès” la Consellera Tura ha celebrat un dinar col.loqui a Tribuna Barcelona amb l’assistència de responsables de seguretat pública del país, empresaris, mitjans de comunicació i representants de la societat civil catalana. Entre d’altres han assistit Narcís Serra, Ferran Cardenal, la Delegada de la Generalitat a Barcelona, Carme San Miguel, Joan Delort, i els principals caps de policia locals i directius del Departament d'Interior.

Tura ha centrat la intervenció en les politíques transversals de seguretat, entenent la seguretat com un ingredient bàsic a tenir en compte en tota l’acció de govern. Així mateix s’ha referit a la problemàtica concreta de la violencia de gènere i els nous reptes que suposen el crim organitzat i el terrorsime global. D’aquí que hagi destacat la importancia de la participació de la Policia de la Generalitat ens els organismes de cooperació policial internacional. Un cop més, s’ha referit a l’elevat nombre d’accidents i a les víctimes, i que “no em puc resignar només a treure la gent de la ferralla dels cotxes”. Tal com ja havia anuciat el Departament, s’impulsaran els canvis legislatius necessaris per tal de que es califiqui com a conducció temerària aquella que excedeixi en un 50 per cent el màxim establert, encara que no hi hagi risc directe per a la resta d’usuaris. Tan mateix es proposa incrementar els controls d’alcoholemia i l’enfortiment de la disciplina viària.

Sistema de Seguretat Pública

ImageJa en termes més concrets, la consellera s’ha referit al moment històric que suposa el desplegament de la Policia de la Generalitat ex novo i a la gran aportació que fan les policies locals a la seguretat pública del país, pel seu coneixement “pam a pam” i la proximitat amb la ciutadania. Com a exalcaldessa s’ha referit a la contibució que han fet els ajuntaments de Catalunya mitjançant la dignificació dels espais públics. Durant el col.loqui l’advocat Jaume Padrós ha preguntat a la Consellera la seva opinió sobre que el gran retret al govern sortint de Convergència i Unió fos justament que no van sapiguer trobar un model policial català, sense que en fes cap comentari.

En declaracions a Web policial, Tura ha defensat la coexistència d’ambdos cossos potenciant els mecanismes de coordinació i que en cap cas es preveia una possible fusió entre ambdos cossos. Plantejada la opció de que el servei policial bàsic de policia uniformada el presti un únic cos en cada territori, Tura ha afirmat que sí s’optarà per patrulles conjuntes i sales de coordinació úniques, però es continuarà amb la dualitat de policia local – mossos.

En relació al 112, Santi Parés ha manifestat que s’estan buscant opcions vàlides per a la connexió dels diferents actors de la seguretat pública de Catalunya a les xarxes de telecomunicacions de la Generalitat, ja sigui mitjançant NEXUS o AGORA o mitjançant noves xarxes. A diferència de l’anterior govern, ja es defensa obertament la eliminació de tots els números d’emergències que no siguin l’únic europeu.

Durant el col.loqui s’han sentit veus que qüestionaven les pràctiques habituals de certs policies –recentment objecte d’atenció de la premsa-, al que la consellera ha contestat que aquestes inspeccions formaven part d’un Pla de Qualitat de la Conselleria, i que busquen que la prestació del servei per part dels mossos sigui excel.lent.

La problemàtica de la dualitat policia local – mossos d’esquadra

Cal reconèixer l’esforç realitzat en la darrera etapa de CiU i els passos que ha donat el tripartit en la consolidació del Sistema de Seguretat i la potenciació dels mecanismes de coordinació interinstitucional. Catalunya actualment compta amb una rátio de 4,5 policies per mil habitants, esdevenint una de les més altes de tota europa. La actual organització del sistema de seguretat en diferents cossos fan que per prestar el mateix servei sigui necessària la participació de més funcionaris. Com molt bé afirmava la Consellera, la policia és un bé escàs, i per tant s’ha de perseguir la seva correcta gestió i optimització.

Dia a dia, l’opinió pública comença a preguntarse el per què de diversos cossos policials operant al mateix temps al mateix territori. Vist que al final de desplegament no hi haurà cap diferència entre el servei que pugui oferir un cotxe de mossos i un de locals, caldrà justificar d’alguna forma l’augment de despesa que suposa la dualitat en la prestació d’un mateix servei públic. Dificilment els ciutadans podrien entendre una doble xarxa de Centres d’Asssistència de Primària en sanitat, en els que en uns tractessin mal de caps o refredats, i en els altres patologies més complexes, que no pas la diferència generalista - especialista necessària en tot sitema. De la mateixa forma és difícil distingir el límit de la vigilància d’espais públics, trànsit i ordenances –competències per policia local- amb les de seguretat ciutadana pròpies de la policia de la Generalitat.

Les especialitats del Cos de Mossos d’Esquadra en ordre públic, Grups Especials Intervenció, la Policia Judicial i Científica, Trasllats Penitenciaris, no són l’objecte de debat, ja que són imprescindibles en el Sistema de Seguretat Vigent. El que no s’enten es com aquells agents destinats a la vigilància dels carrers, prevenció de delictes i assistència als ciutadans –policies uniformitats- pertanyin a dos cossos diferenciats en una mateixa ciutat. Es que aquestes tasques no les pot desenvolupar un únic cos a cada territori amb més eficàcia i recursos ?

Patrulles conjuntes, sales úniques, principi de intervenció obligada recollits als convenis de col.laboració son signes de que el model de policia bàsic dual no és econòmic, eficaç ni viable a llarg termini. On queden les propostes de l’equip de Pasqual Maragall quan era al capdavant de l’Ajuntament de Barcelona on defensava que la Guàrdia Urbana de Barcelona fos un cos policial integral a imatge de la Policia Local a Nova York?
< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow Tura confirma la coexistència de mossos i locals en el Sistema de Seguretat Pública
Go to top of page