Europol PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 05 octubre de 2005
Origen, missió i competències

     

    El passat dia 1 de Juliol de 1999, Europol (la Oficina Europea de Policia) va esdevenir totalment operacional com a conseqüència de la ratificació per tots els Estats Membres de la Unió del conveni pel qual es va crear. Sens dubte constitueix un moment històric de la cooperació policial a europa, i una de les etapes més significants de la construcció política europea. A partir d´ara les autoritats dels Estats Membres compten amb una nova eina en la lluita contra el crim organitzat.

    L´Europa sense fronteres va plantejar i planteja bastants mals de cap, o millor dit reptes, policialment parlant. La lliure movilitat de persones, capitals i béns en el marc de la inicial unió aduanera va constituir un primer repte per les forces i cossos de seguretat Europea. No cal dir el mateix des del moment en que es va introduir el concepte de ciutadania Europea, arran del Tractat de Mäastricht de 1992. Mentrestant els criminals podien creuar europa sense trobar-se cap control frontarer, els policies no els hi podien seguir el rastre. I a més a més tampoc existia un mecanisme d´intercanvi d´informació fiable, a banda d´Interpol, la Oficina Internacional de Policia Criminal.

    Europol centralitza l´emmagatzamatge, processament i anàlisis d´aquelles dades (informació i intel.ligència, incloses dades personals) relevant per a la lluita contra el crim organitzat, sempre i quan existeixi l´evidència de que existeix certa organització criminal involucrada, o bé que d´aquestes activitats criminals en resulten perjudicats dos o més Estats membres.

    L´establiment de l´Oficina Europea de Policia és la resposta de la Unió Europea al crim organitzat. És una fita que ha d´assentar les bases per coordinar els esforços de cooperació policial en una Europa sense fronteres. Inicialment Europol es va formar en base a l´organització predeceçora, la Unitat Europea de Drogues (EDU), amb seu a La Haia. Desde la declaració conjunta dels ministres de Justicia i Interior feta el mes de març de 1995, les competències d´Europol es van estendre més enllà de la lluita contra la droga:

        * tràfic de materials nuclears i radioactius
        * immigració il.legal organitzada
        * tràfic de vehícles robats
        * activitats associades al blanqueig de diners
        * tràfic d´éssers humans
        * falsificació moneda (especialment previsió EURO) i de mitjans de pagament (29 Abril 1999)
        * terrorisme (Decisió 3-4 Decembre 1998)
        * Pornografia Infantil (1999) (sub-competència vinculada a la de tràfic d´éssers humans)

     

    L´Europol facilita l´intercanvi d´informació entre els Estats Membres. També porta a terme estudis de fènomens criminals a Europa, ja sigui per pròpia iniciativa, o bé a instància de les autoritats dels Estats Membres, recull informació i du a terme anàlisis sobre temes determinats. Totes aquestes activitats tenen l´objectiu de donar suport a inestigacions concretes (ongoing investigations).

    Actualment Europol ja dóna suport a les investigacions internacionals i a les operacions policials, com les distribucions controlades -de droga, autèntica especialitat de l´EDU-, i ofereix coordinació, experts professionals i assistència tècnica.

    L´Europol continua desenvolupant nous mètodes per combatre el crim i per donar formació. Un exemple important d´aquesta feina és la formació proporcionada a agents de països de l´Est d´Europa No Membres, en el marc dels programes de la Unió Europea de Cooperació amb l´Europa de l´Est, així com el programa Falcone, d´intercanvi d´experts-agents encarregats de la lluita contra el crim organitzat, en que Europol ha intervingut molt activament.

    Europol, un cos de policia ?

    Europol ha assumit el paper de Servei Central Europeu d´Intel.ligència i Suport, que treballa al servei de totes les forces policials europees, mitjançant un sistema d´informació comú, el TECS (The Europol Computer System), i el personal operador. El personal d´Europol està format per més de 184 professionals de tots els Estats Membres. D´aquests, 43 son oficials d´enllaç (Europol Liaison Officers, ELOs) pertanyent i actuant en representació de les diferentes autoritats policials dels Estats Membres. En total hi ha representats 41 cossos entre Aduanes, Policia, Gendarmeria, Grups Fiscals i Serveis d´Immigració. Els ELOs, juntament amb la resta de personal d´Europol, analistes i experts, garanteixen un servei efectiu, ràpid i multi-lingüístic (11 idiomes) les 24 hores del dia. El personal d´Europol és regeix per un Estatut Intern, gaudeixen d´Inmunitat per a l´exercici de les seves tasques, i els seus integrants han ingressat o bé a través dels respectius cossos de seguretat dels Estats Membres, o bé per torn lliure. Actualment 11 espanyols treballen a Europol.

    Malgrat aquests aspectes prometdors d´Europol, s´ha de dir que no ha estat dissenyada, en principi, per funcionar com un "FBI" europeu; el Tractat no li otorga cap tipus de poder executiu, sinó que limita les seves tasques a les d´una unitat central d´informació i de suport. Alemanya, França i Espanya s´han mostrat sempre molt favorables a potenciar Europol com una autèntica força de policia en el marc de la Unió. Si més no, Estats com Anglaterra, hi mantenen una oposició frontal a aquesta possibilitat.

    No obstant aquesta restricció de competències, l´Europol facilita un ajut molt valuós a les policies dels Estats Membres. L´intercanvi internacional d´informació i intel.ligència ha millorat pel que fa la quantitat, qualitat i velocitat gràcies al Treball d´Europol.

    En el camp de la coordinació i la investigació d´operacions, la Unió Europea ha fet un progrés considerable utilitzant els recursos d´Europol, que ha coordinat distribucions controlades de drogues amb vaixells que passaven per quatre o més països i que ha donat suport a investigacions de gran abast com la que, després de dos anys, va culminà l´estiu passat amb la detenció simultània a cinc països de seixanta-vuit sospitosos de pertànyer a la màfia, després d´una coordinació i d´una avaluació constant d´intel.ligència a càrrec de l´Europol.

    No cal dir que de poc serveix la cooperació internacional, si abans no s´han establert unes bases pel que fa la coordinació de les diferents forces de seguretat en un mateix Estat, com és el cas d´Espanya, que compta amb diferents cossos policials depenents de diferents administracions. La coordinació policial a Espanya s´enmarca a la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat de l´Estat, i en el cas de Catalunya, juntament amb la llei de la Policia de la Generalitat de Catalunya-Mossos d´Esquadra, i els acords de la Junta de Seguretat.

    Oficines Nacionals

    El Tractat constitutiu d´Europol disposa que cada país ha d´establir la seva Unitat Nacional d´Europol, que actuarà com a únic interlocutor vàlid amb Europol. Obviament, cada Estat és lliure d´organitzar i estructurar aquesta oficina d´acord amb les seves necessitats. En tot cas els Estats Membres es comprometen a garantir l`eficiència plena del Sistema Europol.

    Europol es financia a través de les contribucions proporcionals dels Estats Membres d´acord amb els seu PIB. El pressupost d´Europol per a 1999 és de 18.89 milions d´EURO, i per l´any 2000, de 28 milions EURO aproximadament.

    Mecanismes de control

    Tenint en compte les dades sensibles i personals que s´hi gestionen i processen, el Tractat d´Europol preveu diferents nivells de supervisió i control:

        * Directorate: Director + Directors Adjunts (5 a 01/07/1999) Art. 29 de Tractat
        * Control Finançer.
        * Autoritat Nacional de Control: una per cada Estat Membre, encarregada de vetllar, de manera independent, i d´acord amb la legislació nacional, la licitud de l´introducció de dades, consulta i transmissió. Art. 23 Tractat.
        * Autoritat Comú de Control, Art. 24. Funció principal és vetllar perquè les activitats d´Europol en el processament de dades no vulnerin els drets de les persones. Constituït per 2 tècnics en Protecció de Dades de cada Estat Membre.
        * Consell d´Administració, art. 28. Tasca general de supervisar les activitats de l´organització. Està constituïda per un representant de cada Estat Membre.


webpolicial » Inici arrow Europol
Go to top of page