Drogues sintètiques PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 04 octubre de 2005
Índex
Drogues sintètiques
Consum a Catalunya
Sobre els seus efectes
Resposta de les administracions
Lluita contra l\'extasi
Tend


Les propies característiques de les drogues de disseny exigeixen una aproximació al fenomen a partir de l´entorn en que es desenvolupa. És a dir, l´aproximació al problema per l´usuari o a través de la droga en si proporcionaria menys resultats que no a partir de l´ambient en què es consumeix aquesta, ja que sense l´ambient l´èxtasi no tindria sentit.

Tal com s´apuntava abans, les festes "rave", discoteques i establiments d´oci molt determinats, han contribuït decisivament a l´extensió de la moda pastillera. És per tant també evident la necessitat d´optimitzar els mitjans, ja siguin recursos o legals, de l´administració local. Cada localització en què es consumeix èxtasi comporta problemes específics d´aquella situació. Així no es pot afrontar de la mateixa manera una festa a la platja, que una sessió de dissabte en una discoteca.

En general, tota política local orientada a combatre l´èxtasi s´ha de plantejar a partir de tres pilars principals:

A Per una banda la prevenció general per reduir la demanda, proporcionant informació detallada sobres les drogues, i el gran cost social i individual sobre el seu abús. En relació a la política d´algunes escoles de dedicar classes a explicar en detall el tema de les drogues, si bé l´intenció és bona alguns estudis mostren com molt contraproduent aquest tipus de xerrades, que en algún cas desperten la curiositat dels menors al respecte. Seria més convenient enfocar les classes de forma que els estudiants adquireixin uns valors que els permeti rebutjar les drogues de per si, sense necessitat d´aquesta introducció directa.

B Realitzar una aproximació sectorial, per fer-ne seguiment amb especial atenció i aplicar-los solucions concretes. En aquests grups específics, ja siguin estudiants, treballadors, reclutes mili, gent que es mou per afters i discoteques, cal orientar les accions a evitar el primer contacte, reduir el dany en usuaris habituals i reduir la demanda.

C Finalment, el tercer pilar, l´acció de la policia i la justicia orientada a la reducció de l´oferta i evitar alteracions de la seguretat ciutadana.

Per tal d´assolir els objectius generals de reducció de l´oferta i la demanda, cal començar per una coordinació local entre totes les parts implicades creant un comité de treball entre els següents professionals:

Policia Local Ajuntament

Policia de Seguretat Ciutadana Bombers

Hospitals, Serveis sanitaris Assistents socials

Serveis tècnics Sector privat

Participació ciutadana Educació, Escoles

A partir d´aquí cal començar a assumir accions més actives que no passives en relació a l´èxtasi. La distribució d´informació és molt important així com les campanyes de sensibilització, però malauradament s´han demostrat d´allò més inefectives.

Una de les primeres accions a realitzar passaria per fer una aplicació escrupulosa del Dret Administratiu als locals on es consumeix l´èxtasi.

Actualment molts dels problemes derivats del consum d´èxtasi es desencadenen a partir de la seva localització. S´han detectat discoteques que a banda de permetre l´entrada a menors, utilitzen "mètodes" salvatges per tal d´augmentar els seus beneficis, a destacar:

  •     incompliment aforament
  •     mal acondicionament dels locals
  •     temperatures a la pista de ball molt elevades
  •     aixetes d´aigua tancades al públic
  •     venda d´ampolles d´aigua a 1.500 pessetes
  •     incompliment mesures seguretat privada
  •     passivitat total respecte venda de drogues a l´interior

Alguns dels factors enunciats són els responsables dels cops de calor, esgotament o patologies que han causat la mort almenys a quatre joves durant l´any passat a Catalunya.

La solució és simple. Les ordenances i les lleis hi són. Cal aplicar-les.

Així mateix és imprescindible saber en tot moment que passa a les nostres discoteques i quines són les noves tendències. La informació que ens proporcionen les estadístiques sí que és útil per tenir una visió general, però no ens permet reaccionar a temps als canvis en aquest mercat tant fluctuant.

Cal doncs establir una xarxa d´informació estable formada entre d´altres per personal de discoteques, DJ, promotors, professionals de la nit, consumidors habituals, policia ... Amb aquesta informació que ens proporcionin podem reaccionar a temps sobre nous estimulants i altres drogues, i adoptar-ne mesures. No s´ha d´enfocar aquesta xarxa com para-policial ni enfocada a la repressió, sinó com una eina imprescindible per poder fer una bona política al respecte.

Alguns països europeus han anat més enllà fent possible l´anàlisi de les pastilles als usuaris per tal de que puguin determinar-ne si el seu contingut es correspon al desitjat. Oferir aquesta possibilitat al públic, és des del meu punt de vista, molt inadequat ja què no seria coherent amb les polítiques de reducció d´oferta i demanda. En qualsevol cas, l´anàlisi constant de les pastilles decomissades a nivell local per part de les autoritats sanitàries, ens constituiria una nova font d´informació molt útil per informar de la possible utilització de substàncies altament tóxiques als usuaris potencials.

De prosperar aquestes accions, ja s´hauria conseguit reduir el dany i l´oferta en una part substancial. Cal partir de que evitar el consum resulta sinó difícil, impossible. És doncs imprescindible prendre mesures com les proposades per tal de garantir el menor dany possible als usuaris, a tots els ciutadans en definitiva.webpolicial » Inici arrow Drogues sintètiques
Go to top of page