Drogues sintètiques PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 04 octubre de 2005
Índex
Drogues sintètiques
Consum a Catalunya
Sobre els seus efectes
Resposta de les administracions
Lluita contra l\'extasi
Tend


En relació a la mencionada oscilació constant en la composició de les pastilles, fa difícil que l´usuari pugui valorar en tot moment els riscos, així com que els professionals dels serveis de protecció en puguin preveure les conseqüències en cada moment.

No hi ha estudis concluents sobre la toxicitat del MDMA. En qualsevol cas la més que habitual presència de MDA és especialment preocupant donada la seva toxicitat respecte el sistema nerviós central. En proves realitzades en laboratori sobre ratolins i ximpancès, els resultats han estat preocupants en quan la destrucció, irreversible, de determinats conjunts de neuro-transmissors i l´alteració del nivells de seratonina.

A la pràctica, la utilització de l´èxtasi comporta riscos a curt i llarg termini, i els efectes els podem dividir en neurològics, fisiològics, psicopatològics i residuals. L´èxtasi es caracteritza primer per presentar un episodi ascendent, proper al moment d´ingerir la pastilla que pot durar entre 3-6 hores, i segon un episodi descendent o de ressaca, realitzat a partir del primer.

A curt termini els efectes de la droga es comencen a notar trenta minuts després de la seva ingestió, i apareixen els efectes ascendents. Aquests suposen insomni, inhibició de la fatiga i hiperactivitat. Fisiològicament suposen Taquicàrdia, arritmies, sequedat de la boca, sudoració, bruxisme, tremolors, hipertèrmia, cop de calor ...

Els efectes psicopatològics impliquen crisis d´angoixa, transtorns paranoics i transtorns depressius.

No hi ha informació sobre morts per sobredosi en l´ús èxtasi. El que sí s´han detectat són morts sobtades de joves amb al.lèrgia a la composició del MDMA, tot i ser aïllades. Són en canvi més habituals la mort dels usuaris a conseqüència de:

    * cop de calor
    * esgotament
    * trencament músculs a causa hiperactivitat
    * excés aigua beguda a causa ansietat, amb alteració nivells sodi
    * inflamació fetge ...

Cal considerar els riscs colaterals i la possibilitat de mort accidental, ja sigui accidents de trànsit, relacions sexuals no desitjades (SIDA-VIH), o suïcidis derivats de l´angoixa i episodis depressius.

A part d´aquests efectes preocupants per la salut pública, resulta evident els greus problemes d´ordre públic que comporten la fabricació, tràfic i consum de les drogues sintètiques que implica per una banda que els serveis de protecció han de centrar-se en la reducció de l´oferta i per l´altra en evitar actituds dels usuaris que puguin perjudicar d´altres persones, especialment en el respecte descans nocturn i en la seguretat del trànsit.webpolicial » Inici arrow Drogues sintètiques
Go to top of page