Detenció PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 04 octubre de 2005
Índex
Drets del detingut
Garanties constitucionals
De conformitat amb el que disposen l'article 17 de la Constitució i l' article 520 de la Llei d' Enjudiciament Criminal, qualsevol persona que sigui detinguda ha de ser informada de manera immediata dels seus drets:

  • A ser informats del fets que s' imputen i de les raons que motiven la pèrdua de llibertat del detingut.
  • A no declarar o a fer-ho només davant del jutge.
  • A no contestar alguna o algunes de les preguntes que us formulin.
  • A designar un advocat o que es designin un advocat d'ofici perquè assisteixi a les diligències policials i a qualsevol reconeixement d'identitat.
  • A ser reconegut per un metge forense.
  • A no declarar contra ell mateix i a no confesar-se culpable.
  • Que la detenció del detingut i el lloc de custòdia en què es trobi es posi en coneixement d'un familiar o de la persona que designeu.
  • En cas d'èsser estranger, dret a que la detenció es comuniqui a l'oficina consular del seu país d'orígen i a ser atès gratuïtament per un intèrpret.

    Un cop s'han llegit aquests drets es signa una diligència conforme li han estat comunicats els drets. Les comunicacions a familiars i lloc custòdia poden no donar-se per raons del desenvolupament de la investigació en casos de terrorisme.webpolicial » Inici arrow Detenció
Go to top of page