Menors d’edat i policia PDF  | Imprimir |  E-mail
diumenge, 21 maig de 2006
Índex
Intro
Procediment
Menors detinguts
Maltractaments
Seguretat a l\'Escola

Detenció de menorsQuan és procedent la detenció d’un menor ?

La llei no ho especifica. S’entén que els supòsits en els quals es pot detenir un menor són els mateixos que preveu la Llei d’enjuciament criminal per als adults.

Quina durada té la detenció d’un menor ?

La detenció d’un menor per part de la policia té una durada màxima de 24 hores. Immediatament a la detenció s’ha de comunicar a la fiscalia de menors (el fiscal disposa de 48 hores des de la detenció per decidir la mesura).

Quins drets té el menor detingut ?

Els mateixos previstos a l’article 520 LECrim, amb algunes especialitats:

  • La detenció del menor s’haurà de fer de forma que el perjudiqui menys, ja sigui física o materialment. Especialment garantir la intimitat.
  • Se li han d’explicar els seus drets de forma que els entengui en primera instància.
  • No pot estar en les mateixes dependències que els detinguts adults.
  • Tenen dret a rebre assistència mèdica, social, psicològica i assistencial tenint en compte la seva edat, sexe i característiques personals.
  • Tenen dret a designar un advocat o que se’ls designi de ofici. Poden entrevistar-se amb ell fins i tot abans de prestar declaració.
  • Tenen dret a no declarar contra si mateixos, a no declarar-se culpables i a no respondre a les preguntes.
  • La comunicació de la detenció s’ha de fer obligatòriament als representants legals del menor (pares, tutors, etc) encara que el menor no ho demani o s’hi negui.
  • Si és estranger té dret a intèrpret, i si no es localitzen responsables legals és comunicarà obligatòriament a la seva oficina consular.
  • Les declaracions del menor s’hauran de fer en presència del seu advocat i dels seus representants legals. En el defecte dels darrers, si no hi són o no és convenient, es farà en presència del ministeri fiscal.


Pot deixar-se sense efecte la detenció d’un menor ?

La llei així ho preveu. És recomanable comunicar-ho al Fiscal prèviament.

Pot sol.licitar l’Habeas Corpus ?

Sí. Si el sol.licita el menor s’ha de posar en comunicació del Fiscal. El jutge competent per conèixer de l’habeas corpus és el jutge d’instrucció que es trobi de guàrdia en el lloc de la detenció.webpolicial » Inici arrow Menors d'edat - Educació
Go to top of page