Menors d’edat i policia PDF  | Imprimir |  E-mail
diumenge, 21 maig de 2006
Índex
Intro
Procediment
Menors detinguts
Maltractaments
Seguretat a l\'Escola
La Constitució Espanyola fixa la majoria d’edat als 18 anys. És a dir, és considera que abans d’aquesta edat no s’ha assolit una maduresa suficient i s’estableixen mecanismes de protecció en aquest sentit.

Menors Els menors d’edat poden cometre delictes, però en responen de forma diferent a com ho fan els adults. Amb la finalitat de regular aquestes situacions es va aprovar la LO 5/2000 reguladora de la responsabilitat penal dels menors. La llei del menor preveu mesures en comptes de penes, que a banda de sancionar, tenen un contingut educatiu. Les mesures inclouen des de l’internament en centre educatiu especial –fins a 10 anys-, amonestació, llibertat vigilada o privació de permisos de conduir.

Àmbit d’aplicació de la llei és per als majors de 14 anys i menors de 18 anys que hagin comès un delicte o una falta.

Els menors de 14 anys que infringeixen el Codi Penal se’ls apliquen mesures de protecció per part de l’Administració.webpolicial » Inici arrow Menors d'edat - Educació
Go to top of page