L’avantprojecte de la futura llei del sistema de policia de Catalunya comença a matisar-se PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 22 març de 2006
El Punt │ S. Barrosso

El primer esborrany va provocar la reacció adversa de sindicats i caps de policies municipals. Una nova versió intenta llimar les arestes i suavitzar el grau d’exigència del Departament d’Interior als ajuntaments i algunes de les propostes més agosarades, com ara la possibilitat de traspassar les policies locals a la Generalitat. En el text revisat, aquesta possibilitat d’absorció queda limitada a les poblacions de menys de 20.000 habitants. Els ajuntaments més grans només podran proposar-ho com a mesura excepcional i difícilment serà acceptada.

Només els pobles amb menys de 20.000 habitants podran traspassar la policia local a la Generalitat. Les poblacions més grans, tan sols podran demanar-ho «excepcionalment» i amb la condició que ho aprovi el ple per majoria absoluta i que hi hagi un informe favorable del consell de direcció del sistema de policia de Catalunya.

Interior no vol tancar la porta a la possibilitat d’absorbir policies locals grans, però vol intentar evitar-ho. «El traspàs d’una policia gran afectaria el conjunt del sistema policial [els Mossos d’Esquadra més les policies municipals] i s’hi han de posar filtres», argumenta un càrrec de la conselleria.

Amb aquest matís, els redactors de la futura llei del sistema de policia volen deixar clar que no aposten per un model de policia única, ni volen que la Generalitat tendeixi a engolir a poc a poc totes les policies locals.

No és l’únic canvi que s’ha introduït en l’esborrany –l’avantprojecte encara no és definitiu– en les últimes setmanes. En general, s’ha rebaixat el nivell d’exigència plantejat als ajuntaments, que havia estat qualificat d’«intervencionista» per l’Associació de Caps i Comandaments de Policies Locals de Catalunya (Accpolc). En l’última versió, per exemple, s’han suprimit totalment dos dels punts més mal rebuts pel món local: la llista de «competències municipals ampliades» –que sobrecarregava de feina els cossos locals– i tres paràgrafs que posaven contra l’espasa i la paret els ajuntaments de més de 5.000 habitants, als quals es recordava l’obligació de vetllar per la seguretat del municipi i se’ls advertia que si no ho feien la Generalitat se’n faria càrrec i els passaria després la factura dels serveis prestats.

El disseny del futur consell de direcció del sistema de policia, màxim òrgan de control del conjunt, també ha estat variat en el nou esborrany de la llei. Tanmateix, no s’ha corregit del tot el desequilibri, la falta de paritat, entre el nombre de representants de la Generalitat i els representants d’ajuntaments. En la primera versió, es preveia un consell format pel conseller o consellera d’Interior, un alt càrrec del departament, tres càrrecs directius més de la conselleria, quatre comandaments dels Mossos, tres alcaldes i tres caps de policies locals. El marcador quedava nou a sis. En la nova proposta, es proposa: el conseller, un alt càrrec, cinc directius més de la conselleria i sis alcaldes. El marcador queda set a sis i els policies desapareixen del consell.

En la negociació perquè la futura llei aconsegueixi el màxim consens, la conselleria també ha cedit amb els sindicats, tot i que no ha retirat tots els punts crítics, la majoria han estat suavitzats i sí que s’ha eliminat la proposta d’imposar multes als agents per faltes disciplinàries. La idea, simplement, ha desaparegut de la llista de sancions possibles, i en canvi es mantenen la possibilitat de suspendre de sou i feina l’agent que calgui castigar. El que no s’ha eliminat és la possibilitat d’expedientar i sancionar els agents que facin malbé el mobiliari urbà mentre treballen: una mesura pensada per evitar persecucions espectaculars i innecessàries. Finalment, però, s’ha acordat que només serà sancionable quan els danys siguin de 6.000 euros com a mínim, quan en la versió anterior n’hi havia prou que fossin de mil euros. També s’ha retocat el punt que proposa sancionar els agents que beguin alcohol fora de servei –beure estant de servei ja és sancionable ara–, ja que caldrà que hi hagi quatre episodis d’embriaguesa en un mes, en lloc dels dos casos en un mes previstos en la primera versió.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page