Interior estudia integrar cossos de policia municipal als mossos PDF  | Imprimir |  E-mail
diumenge, 19 febrer de 2006
Redacció │ Barcelona

ImageSegons es desprèn de l’ esborrany de l’Avantprojecte de Llei del Sistema de Policia de Catalunya, el Departament d’Interior estudia oferir als municipis que transfereixin els seus efectius policials i mitjans tècnics al Cos de Mossos d’Esquadra. La transferència comporta automàticament, en relació amb el municipi afectat, l’atribució a la Generalitat de l’exercici de les competències i de les responsabilitats en matèria de policia que ostenten els municipis.

La mesura es dirigeix a municipis amb plantilles “deficitàries”, i en especial en territoris on la operativa policial milloraria a partir de la concentració dels efectius locals en una unitat bàsica d’abast supramunicipal. D’aquesta forma es garanteix la constitucionalitat de la iniciativa, ja que el servei passa de dependre de l’ajuntament a ésser autonòmic. El TC s’ha pronunciat en nombroses ocasions al respecte de la mancomunació de serveis de policia local, declarant-la inconstitucional.

Es preveu que només es puguin transferir aquells agents que hagin superat un procediment selectiu i de capacitació equivalent als que superen els integrants de CME. En general seria d’aplicació a qualsevol agent, excepte per personal interí i que no hagi passat el curs de formació bàsica si el seu nomenament ha estat posterior a 1991. Els que no compleixin requisits continuarien essent funcionaris municipals en el lloc de treball que es determini per l’Ajuntament.

Condicions professionals

Els agents transferits mantindrien els graus i nivells professionals (segons noves denominacions). En aquells casos en que la retribució fos més gran que a la categoria respectiva del Cos de Policia de la Generalitat, el conveni d’integració pot preveure respectar la diferència mitjançant un complement personal transitori i absorbible. Durant 10 anys i de forma decreixent, els ajuntaments afectats contribuirien al finançament del servei. D’acord amb l’esborrany, els municipis que optin per la transferència del cos de policia local no en podran tornar a crear fins passats 20 anys.

Les policies locals a l’àmbit metropolità

Del redactat de l’esborrany es desprèn que es persegueix un escenari en que les gran policies municipals assumeixin més funcions allà on existeixin –fet que coincideix amb l’esperit que impulsarà la reforma de la LO de Forces i Cossos de Seguretat que preveu un major protagonisme dels cossos locals. En aquest sentit l’article 11 preveu que els cossos de més de 200 agents locals es faran càrrec del control d’Espectacles i locals de concurrència pública, dels delictes i faltes relacionades amb menors i violència domèstica, de les ocupacions i de la seguretat ciutadana. Actualment moltes policies locals ja exerceixen aquestes funcions, encara que a partir de l'aprovació d'aquest text ho farien de forma exclusiva en els seus municipis. El Document amb que treballa Interior també fa referència a l’estatus específic de la Guàrdia Urbana de Barcelona, a la que la Carta Municipal reconeix competències de Policia Judicial en certs àmbits.

< Anterior
webpolicial » Inici
Go to top of page