Malestar entre els comandaments intermitjos per la possible fusió de sergents i sotsinspectors PDF  | Imprimir |  E-mail
divendres, 17 febrer de 2006
Redacció │ Barcelona

ImageLa filtració de les primeres còpies de l'Avantprojecte de Llei del Sistema de Policia de Catalunya ha generat ja les primeres reaccions, especialment entre Sotsinspectors de mossos i policies locals. L'avantprojecte preveu la reconversió en una única nova categoria dels actuals sergents i sotsinspectors. Amb la reestructuració proposada, quedarien només cinc categories: Agent, Caporal, Oficial, Inspector i Comissari.Pel que fa als Intendents, passarien tots a comissaris, d'acord amb el text d'Interior. En quan els caps de policia local, en preveu la lliure designació pels alcaldes i durant el temps que aquests estiguin al capdavant del consistori. En cas d'eleccions o dimissió, cessaria automàticament en el càrrec. L'Alcalde podrà designar el cap entre els membres en actiu de les escales superior, executiva o intermèdia, en funció de les dimensions del cos de què es tracti i d’acord amb els criteris que ha de fixar el Consell de Direcció del Sistema de Policia de Catalunya (organisme de nova creació).

Les categories de Major del Cos de Mossos i de Superintendent no es contemplen al text. Per a la promoció interna a les diferents categories el text preveu una dispensa de grau improrrogable de 5 anys a partir de l'aprovació de la llei.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Llei del Sistema de Policia arrow Malestar entre els comandaments intermitjos per la possible fusió de sergents i sotsinspectors
Go to top of page