L'Estatut arriba al Congrés PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 01 novembre de 2005
Redacció │ Barcelona

ImageEl projecte de reforma de l'Estatut de Catalunya desembarca a Madrid. El text aprovat pel Parlament afronta aquest dimecres el primer tràmit al Congrés dels Diputats, que n'ha de votar la presa en consideració. Tot i que l'admissió del text està garantida, el clima de crispació mediàtica i política que l'ha envoltat en els últims mesos faran que l'atenció se centri en els discursos. Coneix els articles de seguretat pública. Article 164. Seguretat pública

1. Correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, la competència exclusiva sobre:

a) La definició i la regulació d’un sistema de seguretat pública propi de Catalunya.
b) La creació, l’organització i el comandament de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
c) L’ordenació general i la coordinació de les policies locals.

2. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic i la protecció dels drets fonamentals relacionats amb aquesta matèria que deriva de l’exercici de l’autoritat governativa, que inclou en tot cas:

a) Les funcions governatives sobre l’exercici dels drets de reunió i manifestació.
b) L’expedició de documentació oficial, incloent-hi el passaport i els documents d’identitat.
c) La protecció i la lluita contra el frau fiscal.
d) L’execució del règim de tinença i ús d’armes, municions i explosius, llur adquisició amb destinació als cossos policíacs de Catalunya i l’expedició de les llicències corresponents.
e) El compliment de les disposicions per a la conservació de la natura, del medi ambient i dels recursos hidrològics.

3. La Generalitat participa, per mitjà d’una junta de seguretat de composició paritària entre la Generalitat i l’Estat i presidida per la Generalitat, en la coordinació de les polítiques de seguretat i de l’activitat dels cossos policíacs de l’Estat i de Catalunya, en el bescanvi d’informació en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policíaques d’altres països. La Generalitat ha d’incorporar representants en totes les delegacions i tots els grups de treball de col·laboració amb les policies d’altres països en què participi l’Estat.

4. La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té com a àmbit d’actuació el conjunt del territori de Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de policia general i integral, en els àmbits següents:
a) La seguretat ciutadana i l’ordre públic.
b) La policia administrativa, que inclou la que deriva de la normativa estatal.
c) La policia judicial i la investigació criminal, que inclou la investigació de les diverses formes de crim organitzat i terrorisme.
d) El control i la vigilància del trànsit.Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Consulta'l a:

http://www.parlament-cat.net/porteso/estatut/text_ple300905.pdf
< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow L'Estatut arriba al Congrés
Go to top of page