Interior ja treballa en el text de la Llei del Sistema de Policia de Catalunya PDF  | Imprimir |  E-mail
diumenge, 30 octubre de 2005
Redacció │ Barcelona

Image La legislació reguladora del serveis de policia de Catalunya s'anomenarà, en cas d'aprovar-se, Llei  del Sistema de Policia de Catalunya. La voluntat del Departament d'Interior es entrar el projecte de llei al parlament en aquesta legislatura, encara que algunes fonts del tripartit ja donen per fet que no es compliran els plaços per la possible convocatòria anticipada d'eleccions a la tardor del 2006.
Així mateix, els treballs actuals de modificació de la Llei de Bases de Règim Local, i la reforma prevista de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat -prevista pel segon semestre del 2006- condicionaran substancialment el projecte català.

L'esborrany preparat per la Sots-Direcció General de Coordinació de Policies Locals a l'anterior legislatura, en que es refonia les lleis 10/1991 de coordinació de les policies locals, i la llei 10/1994 de la policia de la generalitat a imitació de la Llei de Policia Vasca, ja no es considera un punt de partida per a la redacció del nou text.

L'equip impulsor del nou estatut dels policies de Catalunya està format entre altres  pel Director de l'Escola de Policia, Joan Maurí,  Francesc Guillem del Centre d'Estudis del Departament, i Jesús Ángel Solores, Director de Serveis Territorials de Barcelona del Departament d'Interior.

Carta de Drets i Deures

Entre les principals novetats previstes en el nou text, destaca un primer capítol en que es recolliran els Drets i Deures de la ciutadania respecte els serveis de policia de Catalunya. La pretensió és que el text reculli aspectes concrets i no pas una declaració de principis.

Alguns d'aquests drets preveuen que els ciutadans comptin amb un punt d'accés únic a l'hora de presentar queixes. Justament per aquest aspecte, hi ha voluntat d'establir una alta inspecció de serveis de policia, que seria competent per verificar l'assoliment dels estàndards mínims de qualitat i en la investigació dels Afers Interns, reforçat per un règim disciplinari comú entre mossos i policies locals.

Carrera professional

Pel que fa a la ja renombrada carrera policial única, segons un alt càrrec d'Interior es vol donar “certa permeabilitat” entre agents autonòmics i locals en la promoció i accés a les especialitats, però en cap cas una carrera única; aviat es preveu l'aprovació de la llei de l'Institut de Seguretat de Catalunya, l'articulat de la qual preveu iniciar les gestions necessàries per la homologació dels cursos de la policia de Catalunya.

En la línia de la Llei d'Ordenació del Sistema de Seguretat de Catalunya, el text aprofundirà en reforçar la homogeneïtzació dels mitjans tècnics, xarxa de comunicacions i informàtica i el desenvolupament de la xarxa d'emergències 112 -que també serà objecte de regulació en una llei sectorial.
 
Segons ha trascendit els models de referència en que treballen actualment a Interior son el Quebequès i el Belga.


< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page