El TSJC qüestiona el nomenament del cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 07 juliol de 2004
El TSJC qüestiona el nomenament del cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona a tres mesos de la seva jubilació

La sentència estima un recurs de 1999 contra el procediment amb què va ser triat

El Punt. SÍLVIA BARROSO . Barcelona

El que ha estat el superintendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona des del 1999, Alfons Lluís Vidal Verge, va ser triat amb un procediment que no s'ajusta a dret, segons una sentència del 8 de maig del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La sala contenciosa administrativa del tribunal ha estimat parcialment el recurs presentat el 1999 per CCOO contra la convocatòria amb què es va cobrir la plaça. La resolució, però, arriba quan falten tres mesos perquè Vidal es jubili.

Les bases de la convocatòria per cobrir la plaça de superintendent de la Guàrdia Urbana contenien dos punts que infringeixen la llei, segons la sentència. El primer defecte és en el tractament que es dóna al coneixement de la llengua catalana. Les bases de la convocatòria no hi feien cap referència, però en la fase de concurs el coneixement del català permetia aconseguir punts. Es donava a la llengua tractament de mèrit i no de requisit: es permetia la participació de candidats sense el coneixement del català acreditat i això és «una infracció de l'ordenament jurídic».

El segon aspecte en què la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del TSJC veu irregularitats és en la valoració de l'experiència. La sentència adverteix que segons el reglament de selecció de personal de la Generalitat i les lleis de règim local, «la valoració dels mèrits o nivells d'experiència no pot significar més de la tercera part de la puntuació assumible en el conjunt del concurs», i aquest límit se superava en la convocatòria denunciada per CCOO. Per aquestes raons, la sentència declara «la disconformitat a dret de l'acte impugnat (...), declaració que afecta les resolucions que se'n desprenguin»: en aquest cas, la tria del superintendent.
L'Ajuntament ha presentat un recurs de cassació al Tribunal Suprem contra la sentència i Vidal es jubilarà en el càrrec a l'agost. Per l'Ajuntament, la resolució del tribunal «fa referència només a qüestions de forma, alienes a l'inqüestionable prestigi professional d'Alfons Lluís Vidal».
< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page