CiU proposa assumir Duanes, Estrangeria, Policia de Fronteres i Salvament Marítim PDF  | Imprimir |  E-mail
dilluns, 29 octubre de 2012
Redacció │ Barcelona

El programa de Convergència i Unió proposa dotar-se de tots els instruments necessaris en política de seguretat per a la consecució de l'Estat Propi - El projecte sobiranista preveu assolir d'una vegada el sistema nacional de policia integrat per Mossos d'Esquadra i els cossos de policia local sota la denominació "Policia de Catalunya"

ImageA partir de l'etimologia del terme seguretat i les seves accepcions en llatí, el partit d'Artur Más desengrana els eixos de les seves propostes en aquest àmbit amb l'objectiu de garantir la convivència ciutadana com una condició prèvia per l'exercici dels drets. Com a novetat, el programa incorpora les sigles EE per a referir-se a aquelles mesures que són necessàries per a dotar-se d'estructures d'estat. En l'àmbit d'Interior enumera la cooperació policial internacional, la seguretat de ports i aeroports i salvament marítim, el control duaner i l'expedició de passaports entre altres.

Programa Electoral CiU Parlament de Catalunya 2012

1. Impulsarem la llei de seguretat de l’espai públic per garantir la convivència ciutadana com a garant del nostre model de cohesió social i establir unes normes clares i conegudes de convivència cívica als espais compartits pel conjunt de la ciutadania.

2. Continuarem reforçant la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra com a policia integral de Catalunya per millorar les actuacions per combatre la delinqüència, reforçar la convivència, atendre la víctima, millorar la confiança, la col·laboració i la comunicació entre la ciutadania i els cossos operatius, i finalment impulsar la prevenció i l’autoprotecció, d’una banda i la capacitat de resposta, de l’altra.

3. Continuarem treballant amb els ajuntaments en la promoció dels òrgans conjunts de seguretat als municipis per tal de coordinar i planificar els serveis policials adaptant-los a la demanda social i a la proximitat ciutadana.

4. Farem la nova Llei de creació del sistema de policia de Catalunya per crear un model policial nacional, basat en un sistema únic de policia, que respongui a la visió de futur del país, a l’exigència d’assumpció de totes les funcions relacionades amb la seguretat, fonamentat en el paper cabdal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i de les policies locals, configurant la Policia de Catalunya, així com la participació dels instruments de la seguretat privada en el sistema de seguretat pública de Catalunya i definint el paper de la col·laboració ciutadana i el voluntariat.

Cal seguir impulsant totes aquelles mesures que portin a l’assumpció d’una autèntica dimensió internacional a partir de l’actuació en totes aquelles competències que avui es reserven injustificadament amb caràcter exclusiu als cossos i forces de seguretat de l’estat espanyol, incloent el model de protecció de les infraestructures estratègiques i crítiques de Catalunya. (EE)

5. En aquesta línia, exercirem les plenes competències en els temes d’estrangeria, control duaner i expedició de documents d’identitat. Igualment, en policia del medi ambient i el medi natural. (EE)

6. Exercirem les plenes competències pel que fa a la seguretat de ports i aeroports i el salvament marítim a les nostres costes. (EE)

7. Impulsarem i reforçarem la cooperació, col·laboració i auxili amb les autoritats policials d’altres països per garantir l’eficàcia en la lluita contra el crim organitzat i el terrorisme així com la amb presència de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en els òrgans internacionals de cooperació.

8. Dissenyarem processos d’abast intern i extern que millorin qualitativament i quantitativament la recollida d’informació.

9. Continuarem impulsant un marc de formació, especialització i perfeccionament a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, potenciant l’intercanvi formatiu amb d’altres cossos d’àmbit europeu i mundials i convertir l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (escola de policia i bombers) en un centre d’excel·lència de coneixement i recerca en seguretat a Catalunya i a nivell internacional.

10. Modificarem la Llei d’ordenació d’activitats d’espectacles públics i recreatives per actualitzar i modernitzar la normativa actual i adaptar-la a les noves necessitats de seguretat jurídica i impuls a l’activitat empresarial del sector.

11. Presentarem un projecte de llei de transposició de la directiva de la Unió Europea per la qual s'estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, en allò que afecti les competències de la Generalitat.

12. Elaborarem la nova Llei de seguretat civil i emergències per definir el sistema nacional de protecció civil, garantir l’acció efectiva i coordinada de tots els cossos de seguretat, emergències, sanitat i protecció civil en situacions d’emergències generals que es puguin presentar a Catalunya.

13. En aquest marc revisarem els criteris i normatives en matèria de protecció civil per tal d’adequar la valoració de riscos a la realitat socio econòmica i a les capacitats de resposta del país en cada moment. En aquesta revisió impulsarem un sistema d’homologació de la seguretat a les platges.

14. Continuarem impulsant aquelles mesures de coordinació necessàries amb els diferents cossos i serveis per millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió integral de l’emergència (incendis forestals, rierades etc...) garantint la seguretat a través de la prevenció, la cooperació i l’eficiència en l’ús dels recursos totals disponibles.

15. Implantarem el model de gestió de regió única de bombers capaç d’ordenar, regular, impulsar i atendre les necessitats del país i donar-hi resposta. Continuarem treballant amb la reestructuració organitzativa dels bombers professionals i voluntaris i aprovarem un nou reglament de regulació de la condició de bomber voluntari.

16. Promourem, una reflexió sobre els objectius i les estratègies més idònies per a gestionar el risc d’incendis forestals a mitjà i a llarg termini davant els canvis en els boscos del nostre país i en les condicions climàtiques actuals.

17. Elaborarem un Model Català de Seguretat Viària per tal de desenvolupar nous sistemes intel·ligents per abordar diferents temes com la sinistralitat a les carreteres, les pautes de comportament de risc en el trànsit i que apostin per una mobilitat segura i responsable i avançar cap a un canvi cultural que rebutgi socialment els comportaments de risc en el trànsit.

comments powered by Disqus
< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow CiU proposa assumir Duanes, Estrangeria, Policia de Fronteres i Salvament Marítim
Go to top of page