Els gasos dels motors dièsel provoquen càncer, segons l'OMS PDF  | Imprimir |  E-mail
dijous, 14 juny de 2012
Agències

Diu que té evidències de la seua relació amb els que afecten el pulmó i la bufeta

L'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer de l'OMS confirma que el fum dels motors dièsel provoca càncer de pulmó i probablement de bufeta. Els experts recomanen revisar els llindars d'emissió acceptats fins ara per aquest combustible.

El grup d'experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de l'Agència Internacional d'Investigació sobre el càncer (IARC) ha anunciat que el fum dels motors dièsel és un agent cancerigen que afecta el pulmó i probablement a la bufeta en humans .

La IARC ja havia classificat el fum de dièsel el 1988 com a probable carcinogen (grup 2A), però ara l'ha pujat al 'grup 1' on es troben factors que causen aquesta malaltia amb seguretat, com el plutoni i la radiació ultraviolada.

"La preocupació sobre el possible efecte cancerigen d'aquest combustible ha augmentat a causa dels resultats d'estudis epidemiològics amb treballadors altament exposats", afirmen la IARC.

Els experts citen un treball publicat el 2011 que revelava la relació entre respirar dièsel i el càncer pulmonar en 12.315 miners dels EUA exposats a altes concentracions d'aquesta substància.

L'OMS conclou que hi ha "evidència suficient" per afirmar que el dièsel augmenta el risc de patir càncer de pulmó, i "evidència limitada" per al cas del càncer de bufeta, a més de mantenir a la gasolina com a "possible carcinogen" (grup 2B ).

"Els principals estudis que ens han portat a aquesta conclusió s'han realitzat en treballadors amb un alt grau d'exposició", explica Kurt Straif, responsable de les monografies de la IARC. "No obstant això, hem après d'altres carcinògens, com el radó, que les dades inicials que demostren un risc en la gent molt exposada, van seguits de resultats també positius per a la població general".

Cristopher Portier, president del grup de treball, coincideix amb Straif i avisa: "L'exposició a aquesta barreja de productes químics s'ha de reduir a nivell mundial".

Risc per a la salut pública

"Tenint en compte que aquesta avaluació científica és rigorosa i independent, els governs ja tenen evidència suficient com per reconsiderar els llindars d'emissió de dièsel acceptats fins ara", afirmen els experts.

El problema, adverteix l'OMS, és que la població no només està exposada al fum dels cotxes, sinó també al procedent d'altres modes de transport com vaixells i trens, així com al de les plantes de generació elèctrica.

Segons els experts la preocupació creixent pel medi ambient ha tingut com a resultat que tant a Amèrica del Nord com a Europa s'hagin aplicat, en els últims 20 anys, normes per reduir les emissions dels motors dièsel i de gasolina.

En el cas dels motors dièsel, per exemple, "s'ha reduït el contingut de sofre del combustible i s'ha canviat el disseny del motor perquè la reacció química sigui més eficient i es redueixin les emissions". No obstant això encara es desconeix com aquests canvis afecten exactament a la salut.

La IARC també recorda que els vehicles que encara no tenen aquestes modificacions "trigaran anys a ser reemplaçats, especialment en països en vies de desenvolupament on les mesures regulatòries són menys restrictives".

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page