Joan Carles de la Monja, nou Subdirector de Coordinació de la Policia PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 03 maig de 2011
Redacció │ Barcelona

L'abril d'aquest any va ser nomenat Intendent ABP Baix Camp-Priorat i fins l'any 2005 va ocupar la prefectura de la PL de Creixell

ImageDes d'ahir, Joan Carles de la Monja Martín presta serveis com a nou subdirector de Coordinació de la Policia de Catalunya. Es dóna el cas que de la Monja ja havia ocupat interinament el lloc en substitució del ja cessat Carles Sánchez per baixa mèdica durant l'any 2007. La trajectòria nefasta del seu predecessor, i el fet que de la Monja hagi estat molt actiu en la coordinació de policies al llarg de la seva carrera han fet alimentar les expectatives d'aquest nomenament, el qual ha estat ben rebut entre els professionals, tant de mossos d'esquadra com policies locals.

De la Monja, que havia estat Inspector en Cap de la PL de Creixell, va ingressar com a Inspector al Cos de Policia de la Generalitat el maig de 2005, després de més de 17 anys de servei a la policia local.

Durant el seu lideratge al capdavant de la policia local tarragonina, de la Monja va potenciar la cooperació amb altres cossos de policia i va ser un dels principals promotors de la mesa tècnica de la qual en va sorgir la proposta del catàleg d'uniformitat, tot i que mai va acabar essent aprovat en Decret.

Recentment havia estat nomenat Intendent cap de l'ABP Baix Camp - Priorat, on va començar a prestar serveis el 2 d'abril 2011, però immediatament després se li va oferir dirigir la coordinació de la policia de Catalunya.  

Amb la nova reestructuració del Departament del passat dia 1 de març, la Subdirecció General de Coordinació de la Policia ha passat a dependre de la Direcció General d'Administració de la Seguretat, al capdavant de la qual hi ha Andreu Joan Martínez.

Funcions de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya

La Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya exerceix les funcions següents:
 • La promoció de la planificació, la integració i l'assignació eficient de recursos en el sistema de seguretat.
 • La promoció d'instruments de millora de la qualitat en els serveis de seguretat i policia i la innovació de sistemes tecnològics.
 • La promoció i estructuració d'un sistema eficient d'informació, participació i relació dels ciutadans amb el sistema de seguretat.
 • L'impuls d'un servei que permeti la recepció, la resposta i el tractament de les queixes i peticions dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.
 • Elaboració de propostes normatives, formatives, d'implantació de processos de qualitat i millora relacionades amb la policia de Catalunya.
 • L'elaboració de directrius tècniques i de procediments comuns del sistema de seguretat i policia.
 • Proposar criteris de col·laboració i coordinació dels serveis públics i privats de seguretat en col·laboració amb la Subdirecció General de Seguretat Interior.
 • L'elaboració de projectes, estudis, auditories i informes relacionats amb els serveis de seguretat.
 • Donar suport en l'elaboració, implantació i seguiment de cartes de servei.
 • Impulsar i participar en l'organització de cursos, jornades, congressos o seminaris, en col·laboració amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • L'estudi i proposició d'iniciatives per millorar la coordinació i la gestió dels serveis de policia.
 • La supervisió dels convenis i acords que s'hagin de subscriure en matèria de seguretat pública.
 • El suport tècnic, jurídic i administratiu als òrgans consultius i de participació del sistema de seguretat.
 • El suport i assistència tècnica a les autoritats locals del sistema de seguretat en el disseny de les polítiques locals de seguretat.
 • El suport tècnic en el desenvolupament dels plans de seguretat locals, sectorials i territorials.
 • Qualsevol altra funció que li encomanin.


De la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya en depenen els òrgans següents:
 • Servei de Suport a la Policia de Catalunya.
 • Servei de Suport als Òrgans del Sistema de Seguretat i Relacions amb la Comunitat.


< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page