Els Mossos es comprometen a arribar en 12 minuts i atendre denunciants en 30 PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 16 desembre de 2009
Redacció │ Barcelona

Image

Els Mossos d'Esquadra es fixen com a objectiu arribar en 12 minuts al lloc dels fets quan hi hagi perill per la vida d'alguna persona. Aquests i altres reptes s'han fixat en una carta de serveis que, segons ha dit el conseller d'Interior, Joan Saura, indica la "qualitat i la maduresa" dels mossos. A més, els Mossos també es comprometen a aconseguir que el temps per interposar una denúncia sigui inferior a 30 mintus i que es puguin recollir denúncies en llengües estrangeres.

Carta de Serveis dels Mossos d’Esquadra

La Carta de Serveis dels Mossos d’Esquadra, que se sumen a altres policies europees que ja en disposen, estableix que la missió de la policia de la Generalitat és “protegir el lliure exercici dels drets i llibertat i garantir la seguretat ciutadana, vetllant, des de la proximitat, per la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns, d’acord amb l’ordenament jurídic”.

La carta explicita els valors de:

· Proximitat: conèixer la realitat social, des de l’arrelament al territori, i detectar les necessitats de la ciutadania a què es serveix, per afavorir la convivència pacífica

· Compromís: esforçar-se per complir les obligacions pròpies del lloc que s’ocupa.

· Integritat: no treure profit de la condició de policia i actuar d’acord als principis deontològics.

· Voluntat de servei: orientar-se cap a la ciutadania, amb la voluntat de satisfer les necessitats d’un servei de qualitat.

· Eficàcia: aconseguir els objectius fixats, ser resolutiu en el lloc de treball propi i aconseguir els resultats previstos.

També es defineixen a la carta els serveis que els Mossos d’Esquadra, com a policia ordinària i integral, presten a la ciutadania: l’atenció personal i assistencial, l’atenció a la persona denunciant i a les víctimes, les relacions amb la comunitat, la seguretat viària i la investigació de tot tipus de delictes.

Per primera vegada, els Mossos d’Esquadra recullen en una carta els compromisos que adquireixen amb la ciutadania després de fer una autoavaluació del seu funcionament, com per exemple:

  • Oferir atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
  • Donar un tracte acurat i amable
  • Arribar al lloc dels fets en el mínim temps possible
  • Fer que els agents s’identifiquin
  • Establir un temps d’espera per interposar denúncia inferior a 30 minuts de mitjana.
  • Garantir la privacitat de les persones denunciants.
  • Recollir denúncies en llengües estrangeres.
  • Oferir assistència personalitzada a la víctima mitjançant agents especialitzats.
  • Gestionar de manera prioritària les ordres de protecció en relació amb els delictes relacionats amb la violència masclista.
  • Assistir, comunicar i gestionar el lliurament dels menors desemparats als pares, tutors o representants legals o a les institucions pertinents amb la màxima celeritat i, en tot cas, en 1 hora com a màxim. Igualment en l’assistència a la gent gran i a les persones especialment vulnerables que es trobin en situació de risc o desemparament.
Contestar els suggeriments, agraïments i queixes i rebuts en un termini màxim de 30 dies.

Un dels compromisos més importants recollit a la carta de serveis dels Mossos és publicar els resultats anuals d’avaluació de la pròpia carta de serveis, és a dir, passar comptes del compliment dels compromisos adquirits amb la ciutadania.

Les cartes també recorden que tant els Mossos d’Esquadra com els Bombers, a més del telèfon únic d’emergències 112, posen al servei de les persones amb discapacitat auditiva el fax gratuït 900-500-112 i el mòbil 679 436 200 per enviar missatges de text (SMS).

A l’adreça electrònica i la web http://www.gencat.cat/mossos/serveis/SAQ/index.htm es poden presentar suggeriments, queixes i agraïments sobre els serveis dels Mossos, que també es poden fer arribar personalment a totes les comissaries o qualsevol registre administratiu o enviar per correu postal a la Direcció General de la Policia (Travessera de les Corts 319-321 -08029-Barcelona).

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow Els Mossos es comprometen a arribar en 12 minuts i atendre denunciants en 30
Go to top of page