Es dota econòmicament les distincions als mossos que pateixin incapacitats en accident laboral PDF  | Imprimir |  E-mail
divendres, 06 febrer de 2009
Redacció │ Barcelona

El DOGC publica avui l’ordre IRP/22/2009, de 29 de gener, sobre la determinació de les remuneracions econòmiques associades a les medalles concedides amb motiu d’incapacitat permanent total, absoluta i de gran invalidesa. Aquesta mesura forma part de l’Acord que van aprovar el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra, sobre la regulació de la segona activitat i la integració laboral del personal amb invalideses permanents.

L’acord de segona activitat estableix el reconeixement especial de les incapacitats permanents sobrevingudes derivades d’accident de treball o en acte de servei; mitjançant una remuneració econòmica a les medalles concedides als membres del cos de mossos d’esquadra. Aquestes retribucions seran independents i complementaries del sou de les persones destinatàries.

Concretament fa referència a la medalla d’or amb distintiu vermell atorgada com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mutilacions o ferides greus que derivin en una incapacitat permanent total, absoluta o de gran invalidesa. La remuneració econòmica serà de 800 euros mensuals per als casos de lesions en accident de treball i de 1.000 euros mensuals en el cas que l’accident de treball estigui causat per un acte de servei.

Aquestes retribucions econòmiques supletòries de caràcter mensual les percebran les persones destinatàries mentre mantinguin la situació d’incapacitat permanent total, absoluta o de gran invalidesa i fins el compliment de l’edat legal de jubilació forçosa. Igualment les retribucions econòmiques també són aplicables a les situacions idèntiques produïdes amb anterioritat a la publicació d’aquesta ordre, si bé els efectes econòmics tindran lloc a partir del mes d’octubre de 2008.

Segona activitat per disminució de les capacitats físiques o psíquiques

Tal i com estableix el Decret 246/2008, de 16 de desembre, el pas a la segona activitat com a conseqüència d'una disminució de les capacitats físiques o psíquiques sense que hi hagi incapacitat permanent total, absoluta o una gran invalidesa, és un procés progressiu d’adaptació del lloc de treball a les circumstàncies concretes de la persona funcionària afectada.

Els Mossos se sotmetran a un reconeixement mèdic que serà efectuat per la Subdirecció General de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la Direcció de Serveis qui proposarà un informe al director general de la Policia on es proposarà l’adaptació de lloc de treball per tal d’adequar-lo a les condicions físiques o psíquiques de la persona avaluada, la conveniència d’iniciar un expedient de passi a la situació administrativa especial de segona activitat, o bé a la tramitació de la corresponent invalidesa.

Aquests Mossos podran ser sotmesos a revisions periòdiques fins arribada l’edat de la jubilació forçosa, si es considera que han variat les circumstàncies que van motivar el canvi de lloc de treball.

El Decret també determina la provisió dels llocs de treball no policials de suport tècnic pels mossos que es puguin trobar en la situació d’incapacitat permanent total. Aquests Mossos podran exercir tasques no policials dins la Direcció General de la Policia, i això donarà lloc a mantenir els mateixos ingres sos econòmics i a tenir la jubilació com si haguessin estat actius. Per tant, un Mosso amb una incapacitat sobrevinguda podrà continuar treballant sense ésser jubilat forçosament.

El Decret contempla, a més, que es poden acollir a aquesta possibilitat els Mossos d’Esquadra actualment declarats amb incapacitat total permanent que actualment estan fora el cos.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page