El 60% de menors delinqüents no triga ni sis mesos a reincidir PDF  | Imprimir |  E-mail
dijous, 09 octubre de 2008
AVUI │Jordi Panyella

ImageEl 60 per cent dels delinqüents menors d’edat més perillosos –aquells que han estat ingressats durant uns anys a causa de la gravetat dels seus actes– triguen menys de sis mesos a reincidir un cop han recuperat la llibertat. Aquesta és una de les conclusions a què arriba un estudi sobre la reincidència dels joves infractors encarregat pel Centre d’Estudis Jurídics de la Generalitat, dependent de la conselleria de Justícia. Aquest estudi ha seguit l’evolució durant tres anys dels 181 joves que van acabar condemna el 2003 i els 169 que ho van fer el 2004.

Menys detencions:

El fenomen de la violència protagonitzada per menors d’edat va experimentar un retrocés significatiu durant l’any passat. Les estadístiques dels Mossos d’Esquadra i dels jutjats de menors així ho reflecteixen. Pel que fa a la Guàrdia Urbana, durant l’any passat el nombre de menors detinguts a Barcelona va reduir-se un 6% en relació amb el 2006. Als jutjats de menors de la ciutat es van tramitar 4.492 afers, 200 menys que l’any anterior.

La taxa de reincidència del primer grup va ser del 66,9 per cent, mentre que entre els joves que van sortir al carrer el 2004 la reincidència va ser deu punts inferior. Pel que fa a la mitjana de temps que es triga a delinquir, entre el grup del 2003 va ser de 7,9 mesos, mentre que el segon col·lectiu va millorar també aquest paràmetre i la mitjana va ser de 9,2 mesos. Dels joves alliberats el 2003 el 59 per cent van reincidir abans dels sis mesos, percentatge que va baixar un punt en l’altre col·lectiu.

Els casos més problemàtics són nois que provenen d’ambients desestructurats

Aquest és el segon cop que des del departament de Justícia s’encarrega un estudi per avaluar la reincidència en aquest àmbit delinqüencial. El primer treball es va presentar el 2005 i també es va basar en un seguiment de tres anys dels menors delinqüents. En aquella ocasió es van seguir tots els joves que havien passat sota la tutela de la direcció general de Joventut i l’índex de reincidència va ser d’un 22 per cent. En el nou treball només s’han analitzat els delinqüents que han estat ingressats en algun dels sis centres d’internament.

Factors de risc

Els responsables de l’estudi asseguren que tot i les diferències aparents “les taxes de reincidència dels joves internats no són diferents estadísticament”. Aquest període de 36 mesos es considera suficient per obtenir “un cent per cent de les dades de reincidents”, o dit d’una altra manera, més enllà del tercer any es considera que el risc de tornar a delinquir és molt baix. Els autors també destaquen el fet que els factors de risc són un clar indicador de la possibilitat que un jove torni a caure en el món del delicte en recuperar la llibertat.

En aquest sentit, entre els reincidents són majoria aquells que provenen de famílies desestructurades i ambients marginals. En molts casos són nois que han patit maltractaments psíquics a casa seva, que viuen en una situació de precarietat econòmica, amb antecedents delictius familiars i amb problemes de salut mental greus i toxicomanies a la família. El perfil del reincident és, també, el d’un jove que no ha acabat l’escolarització obligatòria, que en el moment de delinquir no estava matriculat en cap centre formatiu, que tampoc treballava i que tenia una relació habitual i fluida amb grups dissocials.

El treball també posa de manifest que el 47 per cent d’aquests reincidents protagonitzen tres o més actes delictius abans de tornar a ser detinguts per la policia. Pel que fa al tipus de delicte, més del 70 per cent són contra la propietat. La reincidència amb delictes sexuals és, segons aquest estudi, baixíssima.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page