El viacrucis administratiu de l'equivalència a FP de la formació bàsica dels policies catalans PDF  | Imprimir |  E-mail
dijous, 01 maig de 2008
Redacció │ Barcelona

Arran de la publicació de l'Ordre Ministerial que estableix l'equiparació de la FP per als agents del Cos de Mossos d'Esquadra, molts policies locals -especialment sindicalistes que havien treballat per aquest tema- han vist frustrades les seves expectatives. La sol.licitud es va fer per mossos i locals, però el Ministerio de Educación no ha tingut cap altre sortida possible. El culpable no ha estat altre que la precarietat del model policial català i la falta d'homogeneïtzació dels processos selectius de les 200 policies locals. Interior treballa ara per l'equiparació del títol mitjançant el Departament d'Ensenyament, tot i que no tindrà cap validesa fora de la comunitat autònoma catalana, mentre que el reconeixement dels mossos és valid per tota la Unió Europea.

Es tractava d'un tema del sistema de policia, d' equiparar els estudis professionals amb el curriculum acadèmic tant a la Formació Professional com a la Universitat. Tot semblava força encaminat a iniciar la primera etapa amb l'equiparació a tècnic de FP per tots els agents de la policia de Catalunya.

L'expedient

Tota la gestió de la sol.licitud s'ha fet des de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i a nivells tècnics. Per motivar la sol.licitud calia aportar una memòria on es detallava tot el procés formatiu dels agents de policia de Catalunya:

Pels mossos:

  • Oposició
  • Curs bàsic de 9 mesos a l'ISPC
  • Pràctiques selectives d'un any en unitats operatives i avaluades


Pels policies locals:

  • 200 models diferents d'accés: des de concurs-oposició, alguns municipis concursos de mèrits a seques i altres oposició
  • Curs bàsic de 9 mesos a l'ISPC
  • Pràctiques selectives de 3, 6, 9 o 12 mesos, avaluades o no
Un dels requisits indispensables per equiparar el curs bàsic amb la Formació Professional, era per una banda l'itinerari curricular i hores, i per l'altre, que existeixi un procediment de pràctiques equivalent al practicum de la FP. I aquí és on l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya no va aportar més ja que no disposava de la informació. Es tractava de 200 realitats diferents, amb l'agreujant que la majoria d'elles no avaluen les pràctiques mitjançant un procediment homologable al de la resta de cossos de policia.

Mentre a altres comunitats autònomes semblants com Andalusia només hi ha una única via i procediment per accedir a les policies locals aquí ens trobem que la Llei de Coordinació de Policies Locals no estableix sinó que suggereix opcions. Això fa impossible qualsevol procés d'homogeneïtzació, de crear sistema, i en definitiva integració.

Solució a mitges

Davant de les fortes crítiques generades el Departament d'Inetrior va publicar ahir una nota amb un intent d'apagar la polèmica però que obviava alguns detalls significatius. D'entrada l'equivalència del Ministerio de Eduación pels mossos no és el mateix que l'equiparació que farà el Departament d'Ensenyament per als policies locals. La primera té validesa a tot l'espai educatiu de la Unió Europea, i amb la segona només és vàlida per a Catalunya. Així a un local que treballi a Puigcerdà i deixi la policia per treballar al sud de França, o fins i tot a la policia francesa, aquest graduat no servirà per res. El mateix per un company que vulgui utilitzar-lo a la resta de l'Estat Espanyol. En qualsevol cas el títol sí que servirà per ser usat per accedir a títols superiors com diplomatura o llicenciatura universitària. Queda pendent la reivindicació de reconeixement del Grau Superior de FP per a caporals i sergents tal i com tenen els oficials del Cos Nacional de Policia.

< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici
Go to top of page