Es crea l'escala de suport als Mossos, que inclou tècnics i facultatius, i en un futur auxiliars PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 02 abril de 2008
Redacció │ Barcelona

El Parlament de Catalunya ha aprovat avui la modificació de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, per crear la nova escala de suport, que aplegarà les categories de facultatius i tècnics del cos. A banda, la nova redacció de l'esborrany de la Llei del Sistema de Policia preveu que en aquesta categoria s'integrin els auxiliars de la Policia de la Generalitat, amb funcions de trasllats penitenciaris, vigilància CP i algunes funcions de trànsit.

Amb aquesta modificació de la Llei queda remodelat l'actual règim que afecta els/les facultatius/ves i tècnics/ques integrants del cos de Mossos, com a personal de suport a la funció policial, mitjançant la creació de la nova escala de suport, amb dues noves categories: la facultativa i la tècnica.

Auxiliars dels mossos d'esquadra

La versió 4 de l'esborrany de la nova llei que regularà els cossos de policia de Catalunya preveu a l'article 48 preveu incloure a l'escala de suport una nova categoria professional, la d'auxiliars de policia, que tindran funcions operatives de suport a la funció policial, incloent les següents funcions:

 • Vigilància i custòdia d’edificis i instal·lacions
 • Trasllat judicial de detinguts
 • Trasllat de centres penitenciaris
 • Vigilància perimetral de centres penitenciaris
 • Assistència i suport en matèria de trànsit
 • Trasllat i custòdia de menors
 • Notificacions i altres comunicacions judicials
 • Execució forçosa d’actes administratius
 • I d’altres que es fixin reglamentàriament


La creació de l'escala de suport: Tècnics i facultatius

Des d'ara, aquest personal funcionari podrà exercir els seus drets sindicals amb l'elecció d'una representació al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra, com a òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos, ja que fins ara, en no estar correctament identificada la seva pertinença a cap escala del cos, no podien disposar de cap representació específica ni podien exercir el seu dret de vot en les eleccions a l'òrgan de representació esmentat.

Així, aquests funcionaris públics del cos policial no es veuran privats d'un dret vinculat amb les llibertats sindicals i de representació, limitació que cada vegada afectava a un nombre major de funcionaris, atès el creixement del nombre de llocs de facultatius i tècnics proporcional a l'increment de les dotacions del cos de Mossos d'Esquadra.

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les organitzacions sindicals podran promoure la realització d'eleccions sindicals parcials per a l'elecció del representant del personal facultatiu i tècnic en aquest Consell.

Amb l'aprovació d'aquesta modificació el cos de Mossos d'Esquadra s'estructura jeràrquicament en les escales i categories següents:

 • a) Escala bàsica (mossos i caporals)
 • b) Escala intermèdia (sergents i sots-inspectors)
 • c) Escala executiva (inspectors)
 • d) Escala superior (intendents i comissaris)
 • e) Escala de suport (facultatius i tècnics)
< Anterior   Següent >
webpolicial » Inici arrow Funció pública i Seg. laboral arrow Es crea l'escala de suport als Mossos, que inclou tècnics i facultatius, i en un futur auxiliars
Go to top of page